Timmermans brengt Vega Baja bezoek Reviewed by Momizat on . ORIHUELA. Frans Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de streek Vega Baja, naar aanleidi ORIHUELA. Frans Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de streek Vega Baja, naar aanleidi Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Timmermans brengt Vega Baja bezoek

Timmermans brengt Vega Baja bezoek

Timmermans brengt Vega Baja bezoek

ORIHUELA. Frans
Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, heeft
afgelopen week een bezoek gebracht aan de streek Vega Baja, naar aanleiding van
het noodweer vorige maand. Timmermans, die letterlijk met zijn voeten in de
modder stond bij zijn bezoek aan Orihuela heeft met eigen ogen de nog zichtbare
gevolgen van de overstroming van de rivier de Segura kunnen aanschouwen. Hij
noemde de streek als voorbeeld van de klimaatverandering in Europa: ‘Van
watertekort naar de koude drup, waarbij jullie bijna verdrinken’, zei hij.

Orihuela

Timmermans
had in Orihuela een ontmoeting met een delegatie van burgemeesters en
raadsleden van gemeenten in de Vega Baja op het stadhuis van Orihuela, waar ook
de regiopresident van Valencia, Ximo Puig, de afgevaardigde van het
Valenciaanse parlement, Enric Morera, en de voorzitter van de provincie
Alicante, Carlos Mazón, aanwezig waren, evenals drie deelministers, die van
Huisvesting, Rubén Martínez, de regiominister van Justitie en Binnenlandse
Zaken, Gabriela Bravo en de regiominister van Landbouw, Mireia Mollà. Tijdens
de bijeenkomst kreeg Timmermans onder meer een video te zien, waarop goed te
zien is welk verwoestend effect het noodweer van vorige maand heeft gehad in de
Vega Baja.

Paradox

Timmermans
was onder de indruk van het feit dat de rivier de Segura het overgrote deel van
het regenwater dat tijdens de storm is gevallen, naar zee heeft vervoerd. Hij
sprak van een paradox, omdat het water niet gebruikt kan worden om de strijd
aan te gaan tegen de droogte in de streek. Hij is van mening dat de streek
samen met de regionale overheid, de centrale overheid én Europa moet bekijken
hoe het watermanagement verbeterd kan worden, opdat het regenwater dat valt op
momenten van intens noodweer, niet verloren gaat, maar opgevangen kan worden om
gebruikt te worden in tijden van schaarste. Volgens Timmermans zou het water
gebruikt kunnen worden in de landbouw, om groenere steden te creëren en om een
betere levenskwaliteit te bewerkstelligen.

‘Elk
jaar’

‘Het feit
dat de ‘koude druppel’ (gota fría, red.) nu geen fenomeen meer is dat zich om
de 50 jaar voordoet, maar mogelijk elk jaar kan optreden als gevolg van de klimaatverandering,
verplicht ons ertoe onze burgers te beschermen en onmiddellijk maatregelen te
nemen.’ Timmersmans beloofde om op Europees niveau alles te doen wat binnen de
mogelijkheden ligt van de EU.

Hij wilde
‘in situ’ de gevolgen van de koude druppel zien die hij op televisie had gezien’.
Hij had regiopresident Ximo Puig gesproken tijdens diens bezoek aan Brussel en
hem beloofd met eigen ogen de situatie ter plekke te willen zien. Bovendien
wilde Timmersmans zijn ‘bewondering en diepe dankbaarheid’ overbrengen aan de
noodhulpteams die hard gewerkt hebben om mensen te redden en de schade zo veel
mogelijk te beperken. De vice-voorzitter van de EU heeft tevens beloofd er
alles aan te zullen doen, opdat het geld dat de Brussel is vrijgemaakt ten
behoeve van de slachtoffers, zo snel mogelijk de provincie bereikt.

Structurele
hulp

Met
betrekking tot deze hulp, wees hij erop dat voor de noodfondsen aan een aantal eisen
moet worden voldaan. Het verzoek voor dit soort steun bij de Europese Commissie
moet worden ingediend door de uitvoerende macht, ofwel de Spaanse regering. Timmermans
kondigde aan dat hij de komende dagen contact zal opnemen met de waarnemend premier,
Pedro Sánchez, ‘zodat we kunnen samenwerken opdat deze procedures zo kort
mogelijk zijn’.

De
volgende stap zal de aanvraag van structurele hulp zijn, die moet worden
ingediend door de Valenciaanse deelregering. Deze financiële steun is bedoeld om
de hydraulische infrastructuur te realiseren die nodig is om de gevolgen van hevig
noodweer te minimaliseren. De burgemeesters van de gemeenten in de Vega Baja
werken in die zin al aan de voorbereiding van een onderzoek om te kunnen
specificeren welke infrastructuren nodig zijn.

Bedreigd

De
burgemeester van Orihuela, Emilio Bascuñana, benadrukte de ‘behoefte’ aan deze
hydraulische infrastructuren die de effecten van klimaatverandering voorkomen.
Volgens de eerste wethouder is het van groot belang dat er wordt samengewerkt
om de toekomst van de streek veilig te stellen. ‘Onze grond wordt bedreigd door
de klimaatverandering en daar moeten we nu wat aan doen.’ Bascuñana bezocht
samen met Timmersmans het rampgebied.

Brief

Puig
heeft ​​de centrale regering gevraagd om de EU-solidariteitsfondsen zo snel
mogelijk aan te vragen. Hiertoe stuurde de regiopresident een brief aan de
minister van Financiën. Officieel moeten de fondsen binnen twaalf weken na de
aanvraag beschikbaar worden gesteld. Deze fondsen zijn bedoeld voor burgers die
te maken hebben met materiële schade als gevolg van het noodweer. Volgens Puig
is de financiële steun vanuit de EU van fundamenteel belang. Hij wijst eveneens
op het belang van structurele maatregelen opdat de streek in de toekomst minder
kwetsbaar is in het geval van een hevige regenval en storm.

‘We
moeten werken aan de wedergeboorte van dit gebied’, zei hij, ‘van de misère
moeten we een kans maken’. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat dit voor de
middellange termijn is en dat de solidariteitsfondsen op dit moment de eerste
prioriteit zijn.

(Bron: https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/vega-baja/2019/10/19/timmermans-plantea-vega-baja-sirva/2197978.html)

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top