Terughoudendheid inschrijving gemeenteregister

De gemeenten in Marina Baixa lopen elk jaar tegen problemen aan om bewustwording te creëren over de noodzaak om ingeschreven te staan in de corresponderende gemeente. Velen zijn, om verschillende redenen, terughoudend hierin.

Het gemeentelijk register geeft elk jaar weer hoeveel inwoners elke gemeente heeft, maar het gaat niet alleen om de nummers. Een compleet register biedt voordelen voor zowel de ingeschreven burgers als de gemeente zelf en dit blijkt voor aanzienlijke aantallen bewoners nog een onbekend feit.

Velen zijn zelfs terughoudend om zich in te schrijven. Sommigen vanwege het gebrek aan informatie over de voordelen die het biedt en anderen vanwege onwetendheid over hoe het moet, vooral in het geval van buitenlanders. Maar al met al zijn dit zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat gemeenten in de Marina Baixa elk jaar problemen hebben om mensen te overtuigen van het belang om zich in te schrijven.

Noodzakelijke procedure

Verschillende lokale besturen beamen deze problematiek. Ze maken daarom jaarlijks gebruik van campagnes om te informeren over de voordelen en om de bevolking zover te krijgen dat ze begrijpen dat deze procedure noodzakelijk is, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de stad waarin ze wonen. Het aantal inwoners van een gemeente is namelijk direct gerelateerd aan zaken zoals financiële overheidssteun die uiteraard onmisbaar is voor het aanbieden van de openbare diensten waar iedereen graag gebruik van maakt.

Benidorm is een van de gemeenten die al jaren campagnes voert. Deze campagnes hebben echter nog niet de verwachte resultaten opgeleverd. Het doel is al sinds jaren meer dan 75.000 inwoners te bereiken, een cijfer waarmee Benidorm officieel een grote stad zou worden, met recht op meer overheidssteun.

Taak voor bewustwording”

Vorig jaar groeide de toeristenstad met 1.729 inwoners en bereikte daarmee 70.450 inwoners. Ana Pellicer – wethouder voor Buitenlandse Inwoners, Burgerdiensten en Statistiek – legde uit dat er een “taak voor bewustwording” bestaat, in de eerste plaats met betrekking tot de “voordelen die het voor henzelf heeft”; ten tweede, “voor de gemeente.”

Velen zijn zich er niet van bewust dat ingeschreven staan toegang verschaft tot gezondheidszorg, sportactiviteiten, openbare scholen of andere gemeentelijke diensten. Sommige gemeenten bieden ook speciale tarieven voor het gebruik van voorzieningen als je staat ingeschreven.

Hardnekkige campagnes

Het blijkt moeilijk om degenen die nog niet op de bevolkingslijsten staan, zover te krijgen. “Mensen moeten een drempel over om zich te registreren”, legt de gemeentewoordvoerder van l’Alfàs del Pi, Toni Such, uit. “Er zijn vrij hardnekkige campagnes nodig om de boodschap over de voordelen en de noodzaak over te brengen”, verklaart Such, “maar ook zodat zij begijpen hoe belangrijk het is voor de gemeente.”

In l’Alfàs del Pi zijn ze zelfs van deur tot deur gegaan, waarbij de lokale politie soms de ambtenaar vergezelde om zo meer vertrouwen te creëren bij de buren die benaderd worden. Bewustwording creëren bij de buitenlandse bevolking is een van de meest herhaalde taken, aangezien “ze soms denken dat ze er een deel van hun identiteit mee zullen verliezen”, aldus Pellicer.

“Belastingangst”

Maar ook vanwege “belastingangst”, dat wil zeggen, ze denken dat het gevolgen zal hebben in hun respectievelijke landen van herkomst. En dat is een van de punten die vanuit La Nucía benadrukt worden. Jessica Gommans, wethouder Buitenlandse Inwoners, legt uit dat “er altijd groepen zijn die het moeilijker vinden om zich in te schrijven.”

Om dit te verwezenlijken, organiseren ze campagnes met collectieve of individuele gesprekken waarin de procedure wordt uitgelegd, de voordelen die ze ermee winnen en dat er niets van hun financiële situatie wordt gewijzigd. Het Kantoor voor Hulp aan Buitenlanders is degene die met hen samenwerkt om hun twijfels weg te nemen. “Velen weten niet hoe het register werkt, omdat het in hun land anders gaat”, aldus Gommans. De wethouder geeft echter aan dat “we vanuit onze afdeling minstens twee keer per jaar het belang van het gemeenteregister benadrukken in de bulletins die we in vijf talen sturen”.

Oorzaak, gevolg

Waar de verschillende gemeenten het allemaal over eens zijn, is dat de reactie onmiddellijk is wanneer mensen het register nodig hebben. Dat wil zeggen: in het geval dat je de kinderen naar school wilt brengen, of in aanmerking wilt komen voor financiële steun zoals nu in het kader van de pandemie wordt aangeboden of voor elke procedure waarvoor dit een vereiste is.

En dat gebeurde in Benidorm, La Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi of La Nucía met de komst van Brexit. Deze EU-overeenkomst hield in dat Engelse burgers die in Spanje wilden blijven wonen, geregistreerd moesten worden. Benidorm vermenigvuldigde daarmee de registraties van deze burgers en dit gebeurde ook in La Vila Joiosa, waar nog steeds verzoeken ontvangen worden. In de gemeente wordt bovendien met een vergrootglas naar de nieuwe registraties gekeken zodat ze ook echt aan de eisen voldoen. Want aan de andere kant van de medaille zijn degenen die incorrect gebruiken maken de voordelen die een gemeente hen biedt, zonder erin te wonen.

Bron: https://www.informacion.es/benidorm/2021/02/20/reacios-empadronarse-35199815.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *