Spanje koploper op gebied van wetgeving tegen huiselijk geweld Reviewed by Momizat on . In tien jaar ruim 1.000 vrouwen vermoord door (ex)partner MADRID. In 1997 was het hele land geschokt door de brute moord op Ana Orantes. Haar ex-man overgoot ha In tien jaar ruim 1.000 vrouwen vermoord door (ex)partner MADRID. In 1997 was het hele land geschokt door de brute moord op Ana Orantes. Haar ex-man overgoot ha Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Spanje koploper op gebied van wetgeving tegen huiselijk geweld

Spanje koploper op gebied van wetgeving tegen huiselijk geweld

Spanje koploper op gebied van wetgeving tegen huiselijk geweld

In tien jaar ruim 1.000 vrouwen vermoord door (ex)partner
MADRID. In 1997 was het hele land geschokt door de brute moord op Ana Orantes. Haar ex-man overgoot haar met benzine en stak haar in brand. Twee weken eerder vertelde ze op de televisie over de mishandelingen die ze al veertig jaar onderging. Wetten werden gewijzigd en door middel van voorlichtingscampagnes werd het publiek duidelijk gemaakt dat mishandeling nooit te tolereren is. In tien jaar tijd zijn er echter meer dan duizend vrouwen vermoord, dit jaar staat de teller al op 45.

Ana Orantes vertelde in 1997 in een programma op Canal Sur over de mishandelingen van haar man. Hij sloeg haar, beledigde haar, dreigde met zelfmoord, verbood haar om op bezoek bij haar familie te gaan en was handtastelijk met de kinderen. Het was voor het eerst dat in Spanje zo openlijk aandacht aan huiselijk geweld werd besteed. Tot dan was men van mening dat je de vuile was niet buiten hing en je je zaakjes zelf maar moest oplossen. Twee weken later sleepte hij haar mee naar de patio van het huis waarin hij op de benedenverdieping en zij op de bovenverdieping woonde en stak haar in brand. Hoewel er al eerder op kleinere schaal protesten waren als er weer een vrouw door haar (ex)partner om het leven was gebracht was de dood van Ana de spreekwoordelijke druppel. Spanje werd wakker en eiste maatregelen. Taalgebruik werd aangepast, wetten veranderd en mishandeling werd niet langer als een persoonlijk probleem gezien. Maar ondanks dat zijn er in de afgelopen tien jaar 1.014 vrouwen door hun (ex) partner vermoord. Drie van de vier vermoorde vrouwen heeft nooit aangifte gedaan. Omdat ze dachten dat het allemaal niet zo erg was, omdat ze bang waren voor de gevolgen of omdat ze niet in justitie geloofden. Ondanks dat de overheid vindt dat er sprake is van een maatschappelijk probleem is het juist de maatschappij die niet voldoende meewerkt. Mensen in de directe omgeving hebben vaak niets in de gaten of willen niet zien wat er gebeurt en grijpen niet in. In het geval van Ana zei de vredesrechter in het dorp dat ze na de scheiding best wel in hetzelfde huis kon wonen als haar man. Want waar moest ze anders naartoe en hij was een goed mens. De man zelf zei telkens weer dat hij haar niet meer zou aanraken maar dat was een leugen.

Binnen 72 uur

In 2003 werd de wet op de bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld aangenomen. Binnen 72 uur na aangifte van mishandeling moet een rechter uitspraak doen over wie gebruik mag maken van het huis, wie de voogdij krijgt en wie de inkomsten krijgt. Voorheen duurde dat veel langer en als een vrouw dan aangifte had gedaan moest ze vaak nog maanden bij de geweldpleger blijven, die natuurlijk op de hoogte was van het feit dat er een onderzoek werd gedaan. De rechter moet ook uitspraak doen over een straat- en contactverbod. Vandaag de dag wordt nog een derde van die aanvragen afgewezen, er zijn zelfs provincies en rechtbanken waar nog niet de helft van de aangevraagde straatverboden wordt toegewezen. In 2004 werd in Spanje een wet aangenomen tegen huiselijk geweld en daarmee was Spanje koploper in de hele wereld. Drie jaar later werd de wet op gelijkheid aangenomen en zou de situatie in het land ideaal kunnen zijn. Maar er werd geen geld uitgetrokken om de naleving in stand te houden. Zo stond er in de wet dat er in het onderwijs alles aan gedaan zou moeten worden om gelijke rechten voor mannen en vrouwen te promoten maar tot op heden is daar niet veel van terecht gekomen. Het aantal aangiftes over huiselijk geweld ligt per jaar nog steeds rond de 120.000 en het aantal doden rond de 50. Onlangs werd uit onderzoek bekend dat ruim een kwart van de jongeren bepaalde vormen van geweld binnen een relatie als normaal beschouwt. Het checken van de mobiele telefoon van de partner, jaloezie of het controleren waar de ander is wordt als een teken van liefde beschouwd.

Aangifte doen vereist moed

Ana Orantes vertelde op de televisie dat veel mensen in haar omgeving wisten of vermoedden dat ze mishandeld werd. Toen ze tijdens een dorpsfeest met haar neef danste kreeg ze thuis een enorme klap op haar hoofd van haar man. Haar schoonmoeder vond dat ze dan ook niet had moeten dansen. Minder dan 2% van de aangiften over huiselijk geweld komt van mensen uit de omgeving. Het feit dat mensen wel weten dat er iets aan de hand is maar er niets aan doen maakt het er voor de slachtoffers ook niet makkelijker op. Ze denken zelf al vaak dat er iets aan hen mankeert, aangifte doen vereist dus veel moed. En bij de politie en rechterlijke macht ontbreekt het volgens experts aan kennis en empathie. Als zij beter zouden luisteren naar de verhalen zouden ze weten dat er vaak nog meer achter steekt dan verteld wordt en het risico op herhaling en verergering groter is dan ze in eerste instantie inschatten.

Probleem nog niet verdwenen

In de afgelopen twintig jaar is er veel veranderd, huiselijk geweld en mishandeling van vrouwen zijn onderwerpen waar de politiek en vrouwen zelf mee bezig zijn. Maar uit de cijfers blijkt dat het probleem nog lang niet verdwenen is. Volgens Miguel Lorente, ex-kamerlid en gespecialiseerd in huiselijk geweld wordt het hoog tijd dat mannen van zich laten horen. “Zelfs als we het voor elkaar krijgen dat 100% van alle vrouwen vinden dat huiselijk geweld echt niet kan, als mannen zich daarvan niet bewust zijn zal geweld tussen de sexen altijd blijven bestaan. Veel mannen kiezen voor de makkelijke weg, niet omdat ze niet beter weten maar omdat het makkelijker is je te verschuilen achter een zogenaamde neutraliteit. Mannen kunnen niet langer passief zijn ten opzichte van andere mannen die denken dat je met geweld dingen op kunt lossen. Door niets te doen laat je hen hun gang gaan en geef je feitelijk je goedkeuring.”

 

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top