Spaargeld in bergen opgepot Reviewed by Momizat on . Nog nooit zaten we met zijn allen op zo’n grote berg spaargeld als nu. Met een kleine €350 miljard staat er sinds 1998 bijna drie keer meer geld voor nauwelijks Nog nooit zaten we met zijn allen op zo’n grote berg spaargeld als nu. Met een kleine €350 miljard staat er sinds 1998 bijna drie keer meer geld voor nauwelijks Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Spaargeld in bergen opgepot

Spaargeld in bergen opgepot

Nog nooit zaten we met zijn allen op zo’n grote berg spaargeld als nu. Met een kleine €350 miljard staat er sinds 1998 bijna drie keer meer geld voor nauwelijks wat rente te verstoffen op al onze spaarrekeningen. Met het geld doen we alleen bar weinig. „Ik weet enorm veel van het hoe en waarom we met ons geld omgaan. Maar ik weet ook niet wat ik met mijn spaargeld aan moet voor een beetje rendement”, verzucht massapsycholoog Jaap van Ginneken op de vraag waarom Nederlanders zo ontzettend veel sparen. Drie op de vier Nederlandse consumenten legt maandelijks geld opzij voor een specifiek doel, zoals een vakantie, nieuwe auto, onderhoud aan de woning of als bijvoorbeeld de wasmachine of koelkast het onverwacht begeeft. Maar massaal kopen we die spullen alleen niet.

Commentaar: Laten we naast die 350 miljard spaargeld nog eens wat andere cijfers leggen. De totale staatsschuld van Nederland is 485 miljard. Het vermogen van de pensioenfondsen is 1,7 biljoen Euro. De totale som van (gevaarlijke) derivate contracten in de financiële wereld bedraagt zo’n 690 BILJOEN dollar, 8 keer zo veel als de waarde van alles wat er in een jaar op de wereld wordt geproduceerd… De mega belegger Warren Buffet heeft gewaarschuwd dat dit buitensporige hoge bedrag aan derivaten een tikkende tijdbom vormt, volgens Buffet zijn derivaten massadestructie-wapens. De banken doen er echter nog steeds luchtig over, want volgens hen heffen de ‘opwaartse risico’s’ en de ‘neerwaartse risico’s’ elkaar grotendeels op. Het gevaar zit vooral in een kettingreactie die het gevolg kan worden van elkaar versterkende negatieve ontwikkelingen. Er is geen uitweg uit deze doodlopende ‘schulden’-straat. Het leidt onvermijdelijk tot een catastrofale wereldwijde financiële ineenstorting, tenzij er een moedige daad wordt gesteld door een internationaal schulden ‘jubeljaar’ uit te roepen; het kwijtschelden van alle uitstaande schulden en de wederopbouw van de wereldeconomie op basis van een wereldwijd schuldvrij geldsysteem. Wanneer die financiële ineenstorting plaats gaat vinden is onmogelijk te voorspellen, evenals de bankencrisis die op 30 september 2008 toesloeg niet exact voorspelbaar was. In de klassieke oudheid hielden de Joden voor de verbanning naar Babylon in 585 voor Christus zich aan economische wetten die elke zeven jaar (het Sabbath jaar) de kwijtschelding van schulden eisten en een herverdeling van de vermogens over de twaalf stammen van Israel om de 49 jaar. De Joden begrepen kennelijk dat deze correcties noodzakelijk waren om de samenleving niet ten onder te laten gaan Het probleem met ons op schulden gebaseerd geldsysteem is, dat de schulden hoe langer hoe meer oplopen als gevolg van het effect van de samengestelde rente (rente berekend over rente). Als iemand 5 cent op een bankrekening zou hebben gezet in het jaar 0 tegen een samengestelde rente van 5%, zou die persoon in het jaar 2000 een astronomisch hoog bedrag ontvangen gelijk aan het gewicht van vijf gouden aardbollen. Behalve het eeuwig leven van 2000 jaar illustreert dit voorbeeld de absurditeit van samengestelde rente en het bewijst dat daardoor op den duur een samenleving om zeep wordt geholpen door de druk van de hierdoor ontstane schuld, In de VS verdubbelde hierdoor het totaal van de uitstaande schulden elke zeven jaar sinds 1950. Sommigen zeggen dat de schulden uiteindelijk zullen worden terugbetaald. Vergeet het. De geschiedenis bewijst dat de schulden harder oplopen dan de economie groeit. Daarom zal men altijd achter de feiten aan blijven lopen. Het allergrootste probleem is onwetendheid bij de grote meerderheid van de mensheid met betrekking tot wat geld werkelijk is. De meeste mensen veronderstellen dat het geld door de centrale bank wordt gedrukt en dat de overheid daar toezicht op houdt. Beide ideeën zijn onjuist. Private commerciële banken creëren tot 98% van de totale geldhoeveelheid, in de VS, in Groot Brittannië en in de rest van Europa. De waarheid is echter dat er een tikkende tijdbom is en dat politici over de hele wereld geen flauw idee hebben hoe deze bom alsnog onschadelijk kan worden gemaakt en evenmin over wat er daarna kan worden gedaan om herhaling te voorkomen. Op een bepaald moment zullen schulden en bezittingen tegen elkaar moeten worden afgestreept. Besluit: heb je wat centen? Koop dan iets substantieel. Gouden munten of bakstenen. Bij een crach zal blijken dat papieren beloften van rijkdom,
aandelen en obligaties of papieren goudcontracten (commodoties) gebaseerd zijn op het geloof dat je hecht aan de waarde van het papier en klatergoud. Geef mij maar iets dat ik kan vasthouden

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top