Senioren verenigen zich om samen oude dag door te brengen ‘Cohousing’ in provincie Alicante Reviewed by Momizat on . ALICANTE. In landen als Denemarken is het al langer een bekend fenomeen en ook in de provincie Alicante blijkt er animo te zijn voor 'cohousing'. Het idee? Same ALICANTE. In landen als Denemarken is het al langer een bekend fenomeen en ook in de provincie Alicante blijkt er animo te zijn voor 'cohousing'. Het idee? Same Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Senioren verenigen zich om samen oude dag door te brengen ‘Cohousing’ in provincie Alicante

Senioren verenigen zich om samen oude dag door te brengen ‘Cohousing’ in provincie Alicante

Senioren verenigen zich om samen oude dag door te brengen  ‘Cohousing’ in provincie Alicante

ALICANTE. In landen als Denemarken is het al langer een bekend fenomeen en ook in de provincie Alicante blijkt er animo te zijn voor ‘cohousing’. Het idee? Samenleven in een gemeenschap en tussen vrienden oud worden.

In de provincie zijn er in ieder geval al vier groepen te vinden. Niet alle groepen bestaan uit mensen op leeftijd, er is ook een groep met personen van verschillende leeftijden. Eén ding hebben de verschillende gemeenschappen met elkaar gemeen: de leden delen interesses en denkwijzen en willen hun leven graag met gelijkgestemden delen. Op dit moment hebben de verschillende groepen hun plannen om samen te leven nog niet gerealiseerd, maar zijn ze er wel druk mee bezig.

Het initiatief voor deze groepen is afkomstig van de vereniging Senioren Duurzaam Leven en Prudencio López is initiatiefnemer. ‘Het idee is om wooncomplexen te bouwen op stedelijk grondgebied met tussen de twintig en dertig huizen in de vorm van een hoefijzer en bestaande uit één verdieping. In het midden zouden zich de gemeenschappelijke diensten bevinden, zoals ruimtes om te eten, wassen, werken of voor vrijetijdsbesteding.’

Nieuw model

Het gaat om een model dat afwijkt van de ouderenresidenties die we tegenwoordig kennen en waar vaak problemen ontstaan als gevolg van het feit dat mensen plotseling gedwongen worden om samen te leven in een gemeenschap met personen die ze niet kennen. López schat de kosten voor dit soort huisvesting op ongeveer 100.000 euro. Hij geeft aan dat zowel koop, huur als gebruik middels een zogenoemde ‘cooperativa’ (coöperatie) tot de mogelijkheden behoren. Zelf geeft hij de voorkeur aan het laatste, waarbij sprake is van vruchtgebruik voor de leden van de gemeenschap en hun kinderen. 

De vereniging is verantwoordelijk voor alle projectprocedures. ‘Het kan goedkoper omdat er geen tussenpersonen zijn en de bank tussen de 60 en 70 procent van het project financiert’. Bovendien kunnen leden geld besparen vanwege het feit dat ze hun spullen in grotere aantallen kunnen kopen.

Gelijkgestemden

Verschillende personen hebben reeds interesse getoond in het idee van ‘cohousing’. Onder hen een gepensioneerde docente uit Alicante. ‘Je wordt ouder en vandaag de dag betekent dat alleen blijven wonen of naar een ouderenresidentie vertrekken. Tegenwoordig kunnen we er niet meer op rekenen dat onze kinderen voor ons zorgen. Wat je diep van binnen zou willen is je leven te delen met gelijkgestemde mensen, om terug te keren naar het concept van de stam, het dorp.’

Víctor Martínez en zijn vrouw zijn ook twee voorbeelden van personen die graag op zo’n manier ouder zouden willen worden. Beiden zijn rond de zestig en vinden het huidige model van ‘intrekken bij de kinderen of in een residentie’ niet meer van deze tijd. Martinez hoopt dat hij en zijn vrouw in ongeveer drie jaar in een gemeenschap kunnen leven.

Gezonde architectuur

De projecten van de vereniging Senioren Duurzaam Leven zijn ook gebaseerd op de zogenaamde gezonde architectuur: bij de bouw van de complexen zal rekening worden gehouden met de leeftijd van de toekomstige bewoners en de materialen die gebruikt worden. Zo worden materialen die veel vocht vasthouden of vochtigheid veroorzaken, vermeden. Daarnaast wordt gelet op het gebruik van natuurlijke materialen en producten.

Nieuwe generatie

Deze pioniers van het fenomeen ‘cohousing’ in Alicante, die nu rond de zestig jaar oud zijn, werden geboren in de jaren ’50 van de vorige eeuw, kort na de oorlog, en aan het begin van de jaren ’60. ‘De generatie van mensen die nu met pensioen gaan, heeft niets meer van doen met de vorige generatie, geboren voor en tijdens de Burgeroorlog. Deze generatie gepensioneerden heeft een totaal andere smaak en totaal andere behoeften dan de vorige. In veel gevallen hebben ze familieleden in residenties gehad en wijzen ze dat idee af, maar ze willen tegelijkertijd hun kinderen niet belasten’, aldus Manuel Nevado, woordvoerder Sociale Wetenschappen en Gedrag van de Spaanse Sociëteit voor Geriatrie en Gerontologie.

Nevado is dan ook van mening dat formules als ‘cohousing’ de toekomst zijn. ‘In Spanje zijn er op dit moment zes of zeven van dit type gemeenschappen te vinden, terwijl dat er in Denemarken 150 zijn. We zijn nog lichtjaren verwijderd van andere landen, mede door het feit dat Spanje een paternalistisch land is en vanwege het schuldgevoel dat we ervaren als onze ouders ouder worden.

Met betrekking tot residenties is Nevado ook van mening dat het tijd is voor verandering. ‘De nieuwe generatie ouderen is sportief, heeft veel gereisd en heeft contact met internet en andere technologieën gehad. Daarmee moet rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door de aanleg van sportfaciliteiten.’

Middelen

Daarnaast vinden veel deskundigen het tijd om kritisch te kijken naar de middelen en diensten die vanuit de verschillende overheden worden geboden. Zo beschikt Alicante wel over een jeugdraad, maar niet over een raad voor senioren, terwijl er twee keer zoveel 65-plussers in de stad wonen als jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Bovendien wijzen ze erop dat de traditionele middelen die worden aangewend om senioren tegemoet te komen op het vlak van vrijetijdsbesteding niet meer toereikend zijn voor de nieuwe generaties ouderen. Volgens velen kunnen ouderen niet meer als een heterogene groep met precies dezelfde behoeften worden beschouwd en voldoen handwerkcursussen en ouderengymnastiek niet langer, omdat senioren tegenwoordig veelal hun eigen interesses hebben. Niet voor niets zijn er jaar na jaar meer aanmeldingen op de universiteiten voor ouderen en besluiten velen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd om gewoon door te werken. (A/V)

(Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/04/29/cohousing-llega-provincia-alicante/2014955.html)

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top