Regering wil verheerlijking Franco tegengaan door aanpassen wet Reviewed by Momizat on . MADRID. Sinds premier Pedro Sánchez, namens de Spaanse regering heeft aangekondigd dat de resten van Franco moeten worden verplaatst uit de Vallei der Gevallene MADRID. Sinds premier Pedro Sánchez, namens de Spaanse regering heeft aangekondigd dat de resten van Franco moeten worden verplaatst uit de Vallei der Gevallene Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Regering wil verheerlijking Franco tegengaan door aanpassen wet

Regering wil verheerlijking Franco tegengaan door aanpassen wet

Regering wil verheerlijking Franco tegengaan door aanpassen wet

MADRID. Sinds premier Pedro Sánchez, namens de Spaanse regering heeft aangekondigd dat de resten van Franco moeten worden verplaatst uit de Vallei der Gevallenen, is er veel te doen geweest om de nieuwe rustplaats van ‘El Caudillo’. Volgens de nabestaanden van de oud-dictator doet de Spaanse regering er alles aan om te voorkomen dat de kathedraal Almudena in Madrid de nieuwe rustplaats zal worden van hun voorouder. Op dit moment bereidt de PSOE meerdere amendementen op de Wet op het Historisch Geheugen voor om de verheerlijking van de oud-dictator zoveel mogelijk tegen te gaan. De partij pleit ervoor om in deze wet op te laten nemen dat de overblijfselen van Francisco Franco niet herbegraven mogen worden op een plek die vrij toegankelijk is voor het publiek omdat het de verheerlijking van de dictator op die locatie mogelijk. Deze aanpassing zou de nabestaanden van Franco ertoe dwingen om te kiezen voor een besloten begraafplaats die niet toegankelijk is voor het publiek. Het tweede amendement dat de PSOE aan het voorbereiden is, is het mogelijk maken van het opleggen van sancties en het uiteindelijk sluiten van kerken en andere plekken waar aanhangers van Franco of zijn regime worden vereerd. Als er akkoord gegaan wordt met het herbegraven van de resten van Franco loopt deze kathedraal het risico dat het moet worden gesloten.
Naast deze twee amendementen werkt de PSOE aan andere amendementen die als wijziging dienen voor de Wet op het Historisch Geheugen. Verenigingen die zich inzetten voor het Historisch Geheugen willen dat de regering zich inzet voor het opgraven en onderzoeken van massagraven. Tot op heden kon zo’n verzoek alleen vanuit een particuliere instantie komen. Als dit amendement wordt aangenomen kan ook de overheid opdracht geven tot het starten van onderzoeken bij massagraven. Een ander amendement pleit voor het oprichten van een onafhankelijke waarheidscommissie op landelijk niveau. De voornaamste taak van deze commissie zal het analyseren van historische documenten, getuigenissen en ander materiaal uit de periode van juli 1936 tot december 1978 zijn. De amendementen van de Wet op het Historisch Geheugen worden op dit moment besproken in het Congres van Afgevaardigden. De aanpassingen zullen niet alleen van toepassing zijn op de verplaatsing van de overblijfselen van Franco. Ze zullen ook van toepassing zijn op de verering van andere personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag. Als voorbeeld wordt de beruchte Billy el Niño genoemd: Een politieagent die ten tijde van het Franco-regime werd aangeklaagd voor het martelen van verdachten die waren opgepakt.
In eerste instantie was de Spaanse regering ervan overtuigd dat zij niet veel konden toen tegen de wens van de nabestaanden van Franco om hun voorouder te begraven in de katholieke kathedraal in Madrid. De PSOE had bij het opstellen van de Wet op het Historisch Geheugen immers mogelijk gemaakt dat de resten van Franco opgegraven mochten worden uit de Vallei der Gevallenen. Na een ontmoeting tussen de vicepremier Carmen Calvo en kardinaal Petro Parolin in het Vaticaan was Calvo vastberaden dat de nieuwe rustplaats van Franco niet de kathedraal Almudena in Madrid zou worden en dat ze samen met de kerk op zoek zou gaan naar een alternatieve plek waar de nabestaanden van Franco hun voorouder konden herbegraven. Zowel het Vaticaan als de Spaanse kerk nuanceerden deze uitspraak omdat zij niet konden verbieden dat de nabestaanden van Franco juist deze kathedraal kozen als laatste rustplaats voor hun voorouder. Na dit standpunt vanuit religieuze hoek wilde Calvo de mogelijkheden bekijken of de wens van de nabestaanden tegengehouden kon worden door gebruik te maken van de wet. De amendementen van de PSOE moeten ervoor zorgen dat de overblijfselen van de oud-dictator niet herbegraven worden in de kathedraal van Madrid en dat de regering kan overgaan tot het sluiten van plekken waar Franco vereerd kan worden. Er wordt verwacht dat deze amendementen aangenomen zullen worden aangezien er nu al sprake is van veel steun vanuit het parlement. Het enige onzekere is de termijn waarop de wijzigingen van kracht zullen gaan zijn. Zowel de Partido Popular als Ciudadanos willen deze wijzigingen goed bekijken alvorens ze akkoord gaan. Er wordt dan ook verwacht dat deze partijen om uitstel zullen vragen voordat zij akkoord kunnen gaan met de amendementen van de PSOE. Logischerwijs betekent het uitstel van het bespreken van de amendementen ook uitstel van het herbegraven van de overblijfselen van Franco.

https://www.publico.es/politica/gobierno-estudia-cerrar-ley-espacios-publicos-exalte-franco.html en
https://elpais.com/politica/2018/11/05/actualidad/1541448237_410234.html

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top