Regering wacht lastige taak om doelen te behalen Spanje moet broeikasgassen in ruim 10 jaar tijd met een derde verminderen Reviewed by Momizat on . MADRID. De uitstoot van broeikasgassen in Spanje moet voor 2030 met een derde zijn verminderd, maar de regering gaat het nog lastig krijgen om haar belofte na t MADRID. De uitstoot van broeikasgassen in Spanje moet voor 2030 met een derde zijn verminderd, maar de regering gaat het nog lastig krijgen om haar belofte na t Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Regering wacht lastige taak om doelen te behalen Spanje moet broeikasgassen in ruim 10 jaar tijd met een derde verminderen

Regering wacht lastige taak om doelen te behalen Spanje moet broeikasgassen in ruim 10 jaar tijd met een derde verminderen

Regering wacht lastige taak om doelen te behalen  Spanje moet broeikasgassen in ruim 10 jaar tijd met een derde verminderen

MADRID. De uitstoot van broeikasgassen in Spanje moet voor 2030 met een derde zijn verminderd, maar de regering gaat het nog lastig krijgen om haar belofte na te komen. Vorig jaar was er sprake van een toename van 4,4 procent – de grootste stijging sinds 2002. De Spaanse regering heeft beloofd om er in de komende tien jaar voor te zorgen dat er 20 procent minder wordt uitgestoten dan in 1990.

Dat betekent dat het aantal met meer dan 100 miljoen ton broeikasgassen moet worden teruggebracht: een derde van het huidige volume.

Klimaatverandering
De pogingen van Spanje in de strijd tegen de klimaatverandering zijn dus vooralsnog niet voldoende gebleken. Het uiteindelijke doel – dat ook voor de rest van de Europese Unie geldt – is om halverwege deze eeuw een economisch systeem te bereiken waarbij er nauwelijks broeikasgassen worden uitgestoten. Dergelijke gassen zijn van invloed op klimaatverandering. Om het doel te behalen moeten er stappen worden gezet en de huidige maatregelen die door Spanje worden genomen zijn daartoe niet toereikend.

Klimaatwet
De PP-regering gaf eerder al toe dat de broeikasgassen niet zullen afnemen als er geen extreme maatregelen worden getroffen, zo stond te lezen in een rapport dat vorig jaar maart naar de Europese Commissie werd gestuurd. Om het doel toch te behalen zou er een klimaatwet moeten komen met harde maatregelen. Maar er ontstond onenigheid tussen de Ministeries van Milieu en Energie en nog voordat er consensus kon worden bereikt en een wetontwerp kon worden geformuleerd, moest oud-premier Rajoy opstappen als gevolg van de motie van wantrouwen van Pedro Sánchez.
De nieuwe minister voor Ecologische Overgang, Teresa Ribera, heeft beloofd dat het project voor de nieuwe klimaatwet tussen november en december zal worden opgepakt. Haar doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 20 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990 en uit te komen op een uitstoot van zo’n 230 miljoen ton. Dat betekent dat de Spaanse economie in minder dan twaalf jaar tijd zo’n honderd ton minder moet uitstoten.

Droogte
Vorig jaar werd afgesloten met een totaal van 338,8 miljoen ton uitstoot van broeikasgas. Door de droogte werd er minder elektriciteit opgewekt door waterkrachtcentrales, waardoor de kloof moest worden gedicht door vervuilende kolencentrales. Dat leidde uiteindelijk tot een negatieve balans: de uitstoot werd niet verminderd, maar nam juist toe in 2017.

Duurzame energie
‘Deze negatieve balans toont aan dat we duurzamere bronnen moeten gebruiken om te voorzien in energie’, aldus staatssecretaris Hugo Morán van Milieu. De belangrijkste reden voor de toename van uitstoot van broeikasgas in 2017 was de opwekking van energie, en dan met name uit kolencentrales die werden gebruikt vanwege de droogte.

De transportsector in Spanje is goed voor 26 procent van de totale uitstoot van
van broeikasgassen. In 2017 steeg de uitstoot van deze sector met 2,6 procent. En de belangrijkste reden was de toename (met 2,5 procent) van de uitstoot van broeigaskassen van het vervoer op de weg. De sector is relatief laat met de decarbonisatie, het proces waarbij koolstof dioxide uit water wordt verwijderd en loopt achter op andere sectoren, bijvoorbeeld de energiesector. Dat betekent dat deze sector mogelijk een groot obstakel zal vormen in de strijd tegen de klimaatverandering. In de prognoses die de vorige regering vorig jaar naar Brussel stuurde, werd toegegeven dat de broeikasgassen van de transportsector in Spanje rond 2030 met ongeveer 15 procent gegroeid zullen zijn, in plaats van afgenomen. (A/V)

(Bron: https://politica.elpais.com/politica/2018/07/09/actualidad/1531135242_431178.html)

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top