Recordbedrag pensioenuitgaven Spanje zorgt voor hogere gemiddelde pensioenuitkering Reviewed by Momizat on . MADRID. Het ministerie van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zekerheid publiceerde op maandag 26 november cijfers over de pensioenen in Spanje. In november 2 MADRID. Het ministerie van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zekerheid publiceerde op maandag 26 november cijfers over de pensioenen in Spanje. In november 2 Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Recordbedrag pensioenuitgaven Spanje zorgt voor hogere gemiddelde pensioenuitkering

Recordbedrag pensioenuitgaven Spanje zorgt voor hogere gemiddelde pensioenuitkering

MADRID. Het ministerie van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zekerheid publiceerde op maandag 26 november cijfers over de pensioenen in Spanje. In november 2018 is er sprake van een recordbedrag van ruim 9,2 miljard euro dat is gereserveerd voor het uitbetalen van de pensioenen.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Deze stijging is inherent aan de groei van de afgelopen drie maanden. Sinds enkele jaren stijgen de uitgaven voor pensioenen zo’n 3 procent per jaar. De begrotingen die voor 2018 zijn gemaakt en sinds juli van kracht zijn, lieten een verhoging zien van 3 procent voor de minimumpensioenen en 1,6 procent verhoging voor alle overige pensioenen. Het grootste deel van de ruim 9,2 miljard euro, die voor de uitbetaling van de pensioenen is bestemd, ging deze maand naar de ouderdomspensioenen (6,6 miljard euro), gevolgd door het weduwnaarspensioen (1,6 miljard euro). Ook werd er ruim 900 miljoen euro gereserveerd voor de permanente invaliditeitspensioenen. Voor het wezenpensioen werd deze maand 132 miljoen euro begroot. De ruimere begroting voor pensioengelden leidt ook tot een verhoging van de pensioenuitkeringen. Het gemiddelde ouderdomspensioen in november 2018 bedraagt 1.106,18 euro per maand. Dat is 3,4 procent meer dan in november 2017. In het algemeen valt te zeggen dat alle soorten pensioenen (ouderdoms-, blijvende invaliditeit-, weduwe- en wezenpensioen) gemiddeld met bijna 3,7 procent zijn gestegen.

Zorgen voor financieel evenwicht in pensioenstelsel
De minister van Arbeid, Migratie en Sociale Zekerheid, Magdalena Valerio, bevestigde op maandag 26 november dat Spanje het tot 2022 of 2023 uit zou moeten kunnen houden met het huidige pensioenstelsel. In deze jaren zullen namelijk de ‘babyboomers’ massaal hun pensioendatum bereiken en zal er behoorlijk meer uitgegeven worden aan pensioenuitkeringen. Tegenover Europa Press gaf Valerio aan dat we niet moeten uitgaan van een rampsituatie op het gebied van sociale zekerheid wanneer alle babyboomers massaal hun pensioengelden ontvangen. Deze uitspraak deed ze terwijl ze toegaf dat de pensioenreserve ‘behoorlijk aangetast’ is en er sprake is van schulden binnen het pensioenstelsel. Ook vertelt Valerio: ‘Het is essentieel om het financiële evenwicht van het pensioenstelsel te versterken.’ Daarom pleit ze ervoor om de inkomsten en uitgaven opnieuw te bekijken en verdelen. Op het gebied van de uitgaven van de staat neemt ze als voorbeeld dat de ouderschapsuitkeringen – die zo’n 2,5 miljard euro kosten – via de overheid worden uitgekeerd. Als het gaat om de inkomsten voor de staat zegt Valerio dat de belasting op de financiële transacties, die naar verwachting zo’n 850 miljoen euro zullen opbrengen voor de staat, onvoldoende zal zijn om de reserves die onder andere voor pensioenuitkeringen zijn bedoeld aan te vullen. ‘Er is sprake van evenwicht als de reguliere maandsalarissen worden betaald met de sociale bijdragen. Het probleem zit hem in de maanden juni en december waarin de extra uitkering voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zorgt voor een verstoring in het financiële evenwicht van het pensioenstelsel,’ aldus minister Magdalena Valerio. Dat is dan ook de reden dat de minister aandringt op meer werkgelegenheid, een hogere kwaliteit, hogere lonen, meer werving door werkgevers, bestrijding van fraude en het opnieuw bekijken van de uitgaven en inkomsten voor en door de Spaanse overheid.

Compensatie zorgt voor extra reden tot bekijken inkomsten en uitgaven Spaanse overheid
Valerio bevestigde afgelopen maandag ook haar uitspraak in september dat de gepensioneerden begin 2019 een compensatievergoeding ontvangen voor de toegepaste pensioenverhoging van 1,6 procent in plaats van de voorziene verhoging in december met 1,9 procent. Deze compensatie zal 386 miljoen euro kosten volgens bronnen binnen het ministerie van Sociale Zekerheid. Het is aan Magdalena Valerio om gesprekken te voeren over hoe ze de inkomsten voor de staat wil verhogen en hoe ze de uitgaven moeten worden verlaagd. Ze zal moeten bekijken welke uitkeringen wel en niet moeten worden betaald met belastinggelden.

1. https://www.20minutos.es/noticia/3501221/0/gasto-pensiones-noviembre-2018/?utm_source=Twitter-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink
2. https://www.20minutos.es/noticia/3501344/0/hay-llegar-2022-sistema-pensiones-saneado/?utm_source=Twitter-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink
3. https://www.20minutos.es/noticia/3501782/0/factura-estado-paga-pensiones-casi-400-millones-euros/
[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top