Platform voor Schone Lucht gelanceerd in Madrid Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden Reviewed by Momizat on . MADRID. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden in Spanje, zorgt voor een flinke toename van ademhalingsziektes en hartziektes en wordt in v MADRID. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden in Spanje, zorgt voor een flinke toename van ademhalingsziektes en hartziektes en wordt in v Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Platform voor Schone Lucht gelanceerd in Madrid Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden

Platform voor Schone Lucht gelanceerd in Madrid Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden

Platform voor Schone Lucht gelanceerd in Madrid  Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden

MADRID. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 10.000 doden in Spanje, zorgt voor een flinke toename van ademhalingsziektes en hartziektes en wordt in verband gebracht met longkanker, borstkanker en kanker in de spijsverteringskanalen. Dat blijkt uit gegevens van wetenschapper Julio Díaz van het Gezondheidsinstituut Carlos III.

Díaz gaf begin deze week in Madrid uitleg over de meest recente onderzoeken naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid bij de lancering van het Platform voor Schone Lucht. De publieke en private sector zullen moeten samenwerken met gespecialiseerde wetenschappers om kennis te delen en verbeteringen door te voeren om de luchtkwaliteit in met name de grote steden te verbeteren.

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)][/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Dodelijker dan verkeersongelukken

De onderzoeker van het Nationaal Gezondheidsinstituut Carlos III verzekerde dat, van alle milieuvervuilers, stikstofoxiden (NO2) de meeste doden veroorzaakt in Spanje (zo’n zesduizend per jaar). De zwevende deeltjes en de stof troposferische ozon zouden respectievelijk verantwoordelijk zijn voor 2.600 en 500 doden.

Als hier andere luchtvervuilers bij worden opgeteld, komt het sterftecijfer dat wordt toegeschreven aan luchtvervuiling uit op 10.000 personen per jaar. Hiermee is luchtvervuiling een belangrijkere doodsoorzaak dan verkeersongelukken, waardoor jaarlijks zo’n 1.700 personen omkomen.

Gevaar voor foetus

Isabel Urrutia, coördinator van het Comité voor Milieu-gerelateerde Ademhalingsziektes van de Spaanse Maatschappij voor Pneumologie en Keelchirurgie, benadrukt dat de slechte luchtkwaliteit ook van invloed is op de foetus, die daar na geboorte nog zijn hele leven de gevolgen van kan ondervinden. Volgens de wetenschappers is de kans op het krijgen van kinderen met angst- en concentratiestoornissen groter bij vrouwen die worden blootgesteld aan vervuilde lucht. Ook astma en de chronische longziekte COPD kunnen door luchtvervuiling veel erger worden. Risicogroepen zijn chronisch zieken, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen.

Volgens Díaz vormen de vervuilende luchtdeeltjes een kankerverwekkende stof van de eerste orde, die kan leiden tot longtumoren, borstkanker en kanker in het spijsverteringsstelsel.

Terugdringen slechte kwaliteit

Xavier Querol, onderzoeker van het Diagnostisch Milieu-Instituut van het CSIC en president van de Raad van het Platform voor Schone Lucht, benadrukte het belang van het terugdringen van de slechte luchtkwaliteit in steden. Dat kan bijvoorbeeld door het verbeteren van het openbaar vervoer, door tol in te voeren voor vervuilende auto’s, door fietsen te promoten en door uitstootvrije zones te creëren.

Madrid
Spaanse steden die hun luchtkwaliteit volgens de experts de laatste tijd het meest hebben verbeterd, zijn Pontevedra, Madrid, Bilbao, San Sebastian, Sevilla, Barcelona en Huesca. Inés Sabanés, afgevaardigde voor Milieu en Mobiliteit binnen de gemeente Madrid, onderstreepte dat de strijd tegen milieuvervuiling ‘prioriteit’ is voor de gemeentepolitiek in de Spaanse hoofdstad. (A/V)

(Bron: https://www.efeverde.com/noticias/la-contaminacion-atmosferica-causa-mas-10-000-muertes-al-ano-espana/)

[/s2If]

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top