Oproep door Jurylid Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 Margriet H. van Dorp MBT Reviewed by Momizat on . De ambassade wil bereiken dat Nederlandse bedrijven zich beter kunnen manifesteren, positioneren en zichtbaar zijn in de Spaanse markt... De Nederlandse ambassa De ambassade wil bereiken dat Nederlandse bedrijven zich beter kunnen manifesteren, positioneren en zichtbaar zijn in de Spaanse markt... De Nederlandse ambassa Rating: 0
You Are Here: Home » Spanje » Oproep door Jurylid Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 Margriet H. van Dorp MBT

Oproep door Jurylid Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 Margriet H. van Dorp MBT

Oproep door Jurylid Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 Margriet H. van  Dorp MBT

De ambassade wil bereiken dat Nederlandse bedrijven zich beter kunnen manifesteren, positioneren en zichtbaar zijn in de Spaanse markt…

De Nederlandse ambassade in Spanje organiseert in samenwerking met de bij dit initiatief aangesloten Nederlandse Business Clubs in Spanje jaarlijks de prijs voor de beste Nederlandse ondernemer in Spanje. Toekenning van een of meerdere Nederlandse Ondernemersprijzen heeft als doel om het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje in het algemeen, en de genomineerde ondernemers en hun onderneming in het bijzonder, positief in Spanje te positioneren, alsmede het stimuleren van startende ondernemers in hun opstartfase. De ondernemersprijs is het uitgangspunt en dit betekent dat bij de beoordeling de persoon als ondernemer centraal staat, echter dit kan niet los gezien worden van de onderneming waaraan leiding gegeven wordt. Het bedrijf kan al langer succesvol zijn in Spanje, of pas de eerste stappen hebben gezet. Daarom zijn er twee prijzen. Een voor de ondernemer van het jaar met een gevestigd bedrijf, die minimaal 4 jaar aan het ondernemen is in Spanje (3 afgesloten boekjaren) en een voor de Starter van het jaar, die tussen de 1 en 4 jaar actief is in Spanje (minimaal 1 afgesloten boekjaar). Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.

De prijs is bedoeld voor een Nederlandse ondernemer /onderneemster die actief is in Spanje. Dit betreft in de regel een Nederlands mkb-bedrijf, maar kan ook een start-up bedrijf zijn.

Aangemelde kandidaten worden eerst beoordeeld of zij toegelaten kunnen worden tot deelname aan de competitie. Daarbij gelden de volgende criteria: De verkiezing is voor Nederlandse ondernemers die hun bedrijf gestart zijn vóór 1 januari 2015. Voor starters geldt dat ze hun bedrijf gestart zijn voor 1 januari 2017. De deelnemer is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van de onderneming en de hoofdvestiging van de organisatie is gevestigd in Spanje. Voor de zelfstandig ondernemer in Spanje die werkt met producten/diensten van een bedrijf dat in Nederland gevestigd is, is deelname mogelijk. De deelnemer stemt in met het reglement van de Nederlandse Ondernemersprijs. Eventuele sponsoren kunnen niet meedingen.

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van vijf leden. De vaste leden van de jury zijn aansprekende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en/of het business onderwijs en hebben affiniteit met het MKB. Hun deskundigheid op de gebieden van ondernemerschap, financieel-administratief, commercieel, management en communicatie stelt hen in staat gezamenlijk een complementair geheel te vormen voor een evenwichtige beoordeling. De jury maakt haar keuze aan de hand van de antwoorden die zij krijgt op onderstaande aspecten binnen het bedrijf, waarbij de aandacht gaat naar de resultaten die voortvloeien uit strategische beleidskeuzes: Visie, strategie en kritische succesfactoren. De bedrijfsresultaten van de onderneming spelen een rol, het zien en benutten van marktkansen, innovatie, duurzaamheid en creativiteit. Maar ook marketing, klantrelaties, marktpositie en schaalbaarheid van de marktpropositie. De betekenis van het opgebouwde netwerk en de mate waarin sparringpartners, zowel Nederlandse als Spaanse, betrokken zijn en van invloed zijn (geweest) op het succes van de onderneming worden ook beoordeeld. Zo ook de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (ambities, stijl van leiding geven, maatschappelijke betrokkenheid) die geleid hebben tot het succes van de onderneming. De jury houdt rekening met de bedrijfsleeftijd in relatie tot de beoordelingscriteria, waarbij de continuïteitsgedachte een belangrijke rol speelt.

Over een aantal van deze aspecten sprak Hallo met Margriet van Dorp. Zij is één van de vijf juryleden van de Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018, die de deelnemers beoordelen.

Wat beoogt de Nederlandse ambassade in Madrid met dit initiatief?

‘De ambassade wil bereiken dat Nederlandse bedrijven zich beter kunnen manifesteren, positioneren en zichtbaar zijn in de Spaanse markt. Dat geldt ook voor starters, niet alleen in de horeca maar ook in andere branches. Het richt zich daarbij dus op twee soorten bedrijven, enerzijds de bedrijven die al wat langer bestaan en anderzijds op nieuwe bedrijven. En wellicht kan de ambassade in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van hun kant nog meer laten zien wat ze kunnen betekenen voor bedrijven en vooral ook voor starters.’

Heeft dat te maken met de aanstelling van de huidige ambassadeur die daarbij aangaf zich ondermeer te willen richten op het Nederlandse ondernemerschap in Spanje?

‘Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Ik heb ambassadeur Mathijs van Bonzel een tijdje geleden ontmoet en hij staat erg open voor business. Ik heb ook met Bart Vrolijk gesproken, hij is hoofd Economische Zaken van de Nederlandse Ambassade in Madrid en heeft eveneens oog voor business. Het lijken minder echte ambtenaren zoals je die vroeger had op de ambassade.’

De juryleden zijn benoemd op grond van hun persoonlijke kwaliteiten en dienen een onafhankelijke positie te behouden. U bent lid van de Nederlandse Businessclub Costa Blanca en ex-bestuurslid. Wat is uw verdere achtergrond?

‘In Spanje ben ik autonomo, ik heb hier een bedrijf in projectmanagement en interim-management. Daarvoor heb ik 30 jaar management-ervaring opgedaan onder meer bij KPN, waar ik eindverantwoordelijk was voor Noord-Nederland. In Singapore heb ik een regiokantoor opgezet voor KPN voor business in Azië. Ik heb een universitaire opleiding. Daarbij heb ik niet alleen ervaring in grote bedrijven maar in Singapore bijvoorbeeld ben ik alleen gestart en moest ik beginnen met het aannemen van  lokaal personeel. Aan de Costa Blanca heb ik ook gewerkt voor kleine bedrijven om een strategie op te zetten en om bijvoorbeeld een marketingplan te maken. Ik heb hier dus ook met kleinere organisaties en bedrijven te maken gehad.’

Hoe ‘groot’ moet men zijn of hoe ‘klein’ mag men zijn om aan deze ‘wedstrijd’ deel te nemen?

‘Het is sowieso goed om na te denken over deelname als je zelf vindt dat je goed bezig bent. Maar je moet ook nadenken over wat het je kost, en wat het je oplevert. Men kan mij altijd benaderen en dat vind ik ook interessant. Het heeft veel voordelen als je wint. Een jaar lang kun je overal vermelden in je logo en in je reclame dat je de beste Nederlandse ondernemer van heel Spanje bent. Dat kan heel veel opleveren. Deze ondernemersprijs geeft je exposure in heel Spanje, dus ook als je wil groeien naar bijvoorbeeld Madrid of Barcelona.’

Is er sprake van een voorselectie onder de deelnemende bedrijven?

‘Men moet zich aanmelden bij de ambassade in Madrid. Er wordt een long-list gemaakt en daar gaan wij doorheen als jury. We gaan het inkorten op basis van de criteria en dan wordt er een short-list opgesteld met de drie beste Nederlandse ondernemingen van Spanje en een lijst met de drie beste starters voor de startersprijs.’

Is de wedstrijd laagdrempelig?

‘Ja en zeker in het eerste jaar. Als juryleden staan we ook klaar om de ondernemers te helpen als ze twijfelen over deelname. We zijn neutraal als jury maar de informatie die we krijgen moet voldoende zijn om het te kunnen beoordelen. Er hoeven geen hele lange rapporten te komen.’

Een van de criteria die wordt gehanteerd zijn ‘de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer’, zoals ambitie en stijl van leiding geven. Hoe wordt dat beoordeeld?

‘Het is een ondernemersprijs en geen ondernemingsprijs. De deelnemer moet aangeven hoe hij leiding geeft. Wat kenmerkend is aan zijn ondernemerschap. De ondernemer kan iets zeggen over hoe hij of zij als persoon is, bijvoorbeeld; ‘ben je introvert of extravert, hoe ga je met je personeel om. Heb je een groot netwerk. Je moet van jezelf een beeld neerzetten hoe je bent. Sociale vaardigheden als mens zijn altijd heel belangrijk ook als je geen bedrijf leidt. Maar het is wel afhankelijk van het soort bedrijf dat  je leidt. Ik heb bijvoorbeeld een team gehad met allemaal academici, nou die hoef je niet te managen, want dan lopen ze zo de tent uit. Hoogopgeleide mensen die moet je de ruimte geven. Geef je leiding aan een productieproces dan moet je rationeel gaan leiding geven, er moet productie gemaakt worden, dat is een hele andere manier van leiding geven.’

Werkt autoriteit nog?

‘In het algemeen willen mensen liever in een overlegcultuur werken, zeker Nederlanders. Maar het heeft met veel omstandigheden te maken. Is er veel werkeloosheid dan accepteren de mensen meer in een bedrijf…’

Op 26 mei is de uitreiking van de prijs aan de beste ondernemer en de beste starter door de ambassadeur. Het vindt plaats in Valencia want dan is daar een nationale business-bijeenkomst. Daar worden de drie ondernemers van de beide short-lists uitgenodigd om een korte presentatie te geven en uiteindelijk wordt daar bekendgemaakt wie de winnaars zijn.  De deadline voor aanmelding voor deelname aan ‘De beste Nederlandse ondernemer in Spanje’ is 1 maart a.s. ( RED.)

Kontaktgegevens van Margriet van Dorp

Margriet H. van Dorp MBT

Mail: staphorstdorp@gmail.com

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

s2Member®
Scroll to top