Openbare werken tijdens Pasen door gebrek aan toeristen voortgezet

De gemeenteraad van Benidorm heeft de verordening inzake beschermings- en veiligheidscontrolemaatregelen voor derden en de afval bij bouwwerken met oog op toeristenstroom beperkt. In de verordening wordt bepaald, dat de werkzaamheden binnen de bebouwde kom zo moeten worden gepland dat die niet plaats vinden tijdens de maanden juli en augustus of tijdens de Goede Week”. In dezelfde verordening staat dat de werkzaamheden in deze periode alleen mogen worden uitgevoerd als het absoluut noodzakelijk is en in ieder geval onderhevig is aan de criteria van het gemeentebestuur met betrekking tot werkzaamheden tijdens de feestdagen.
Gemeenteraadslid José Ramón González de Zárate zegt dat de gemeenteraad, rekening houdend met de toeristische belangen van de gemeente, deze werken heeft goed gekeurd, met het oog op de mobiliteitsbeperkingen als gevolg van het coronavirus.
Om die reden drong de burgemeester erop aan dat op deze data en met de huidige bezetting “een balans wordt gezocht tussen het algemeen belang en de vervulling van de doelstelling van het Gemeentelijk Overheidsteam dat Benidorm optimale dienstverlening biedt aan bewoners.
In 2020 heeft het consistorie als gevolg van de beperkingen opgelegd vanwege de pandemie, al gelijksoortige maatregelen goedgekeurd op bepaalde tijden van het jaar, zoals tijdens de dagen dat er in november vakanties voorzien zijn voor grote beschermheilige feesten die werden geannuleerd door de covid-19 pandemie of in de eerste alarmtoestand. De lokale overheid heeft de burgers gevraagd zich te verontschuldigen voor het mogelijke ongemak dat deze werkzaamheden kunnen veroorzaken, en benadrukt dat het doel is “de stad in al haar aspecten te verbeteren”. (M.R.)
Bron: https://www.informacion.es/benidorm/2021
/04/01/benidorm-permite-obras-publicas-privadas-46033709.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *