Maximaal 100.000 euro geheel vrijgesteld van Nederlandse schenkbelasting! (maar ook als ‘Sinterklaas’ echt in Spanje woont?) Reviewed by Momizat on . De overheid in Nederland doet er alles aan om de huizenmarkt uit het slop te halen en houdt dit ook goed vol. Ondanks eerdere tekenen van herstel, is per 1 janu De overheid in Nederland doet er alles aan om de huizenmarkt uit het slop te halen en houdt dit ook goed vol. Ondanks eerdere tekenen van herstel, is per 1 janu Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Maximaal 100.000 euro geheel vrijgesteld van Nederlandse schenkbelasting! (maar ook als ‘Sinterklaas’ echt in Spanje woont?)

Maximaal 100.000 euro geheel vrijgesteld van Nederlandse schenkbelasting! (maar ook als ‘Sinterklaas’ echt in Spanje woont?)

De overheid in Nederland doet er alles aan om de huizenmarkt uit het slop te halen en houdt dit ook goed vol. Ondanks eerdere tekenen van herstel, is per 1 januari jl. een nieuwe stimulerende maatregel ingevoerd. Een vrijstelling van schenkbelasting die specifiek geldt onder de voorwaarde dat de ontvanger de schenking aanwendt ten behoeve van de verwerving, onderhoud, of verbetering van een eigen woning. Deze vrijstelling bedraagt maximaal € 100.000 en wordt daarom in het fiscale en notariële jargon ook wel aangeduid als de ‘jubelton’. Maar kan deze schenkingsvrijstelling óók worden benut als de schenker resident is in Spanje?
Schenking van ouder(s) aan kind(eren)
Deze schenkbelastingvrijstelling geldt weliswaar ook als de schenking wordt verkregen van anderen, maar in de praktijk zal meestal sprake zijn van een schenking van ouder(s) aan kind(eren). Ik beperk mij in deze column tot die specifieke schenkingen.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
De voorwaarden in vogelvlucht
Om vrijgesteld te zijn dient de schenking te worden besteed aan een ‘eigen woning’. Van de (maximaal) € 100.000 die wordt geschonken mag echter € 25.526 vrij worden besteed, mits het kind ook aan de andere voorwaarden voldoet. De belangrijkste ‘andere’ voorwaarde is dat het kind (of diens echtgenoot/partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Onder het besteden aan een eigen woning mag ook worden verstaan: het uitgeven van de schenking ten behoeve van onderhoud of verbouwing, of het aflossen van een (restant) eigen woning schuld. De vrijstelling moet worden aangevraagd in de aangifte schenkbelasting 2017, welke dient te worden ingediend vóór 1 maart 2018. De schenking moet in beginsel in zijn geheel worden besteed vóór 31 december 2019 en mag ook gespreid over de tijd (in 3 gelijke jaarlijkse termijnen) worden geschonken over de jaren 2017 tot en met 2019, mits gedurende die jaren ook aan de andere voorwaarden (zoals de hiervoor genoemde leeftijdsvoorwaarde) blijft worden voldaan. Voor kinderen die al eerder van een ‘verhoogde’ schenkingsvrijstelling’ hebben genoten gelden specifieke voorwaarden, op grond waarvan aan deze kinderen mogelijk nog een aanvullende vrijgestelde schenking kan worden gedaan met een beroep op de jubelton-vrijstelling.
Schenking door ouder die Spaans resident is en méér dan 10 jaar weg is uit Nederland
Als de schenkende ouder Spaans resident is, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de ouder die méér dan 10 jaar geleden uit Nederland is geëmigreerd, en de ouder die minder dan 10 jaar geleden uit Nederland is geëmigreerd. Is de schenkende ouder méér dan 10 jaar geleden geëmigreerd, dan is die jubelton-vrijstelling helemaal niet nodig, want de Nederlandse fiscus heft dan geen schenkbelasting meer. Er kan dan dus geheel vrij van Nederlandse schenkbelasting aan kinderen worden geschonken. Maar dan kan er nog wél sprake zijn van Spaanse erfbelasting. Dat is in twee situaties het geval:
1. het kind woont in Spanje. De volledige schenking wordt dan in de Spaanse schenkbelasting betrokken, ongeacht waar het geschonken vermogen is gelegen;
2. het kind woont buiten Spanje, bijvoorbeeld in Nederland. De schenking is dan echter slechts in Spanje belast indien en voor zover het geschonken vermogen is gelegen in Spanje (zoals geld van een Spaanse bankrekening).
Samenvattend: de schenkende ouder die meer dan 10 jaar geleden is vertrokken uit Nederland (geëmigreerd), en vervolgens overgaat tot het schenken van Nederlands vermogen aan zijn in Nederland wonende kind(eren), kan dit geheel belastingvrij doen.
Schenking door ouder die Spaans resident is, maar minder dan 10 jaar weg is uit Nederland.
Bij de schenkende ouder die minder dan 10 jaar geleden uit Nederland is vertrokken ligt het anders. Elke schenking (ongeacht waar het geschonken vermogen is gelegen) is dan gewoon in zijn geheel belast met Nederlandse schenkbelasting. De ‘jubelton-vrijstelling’ kan dan dus van pas komen. Maar dan kan er daarnaast nog sprake zijn van Spaanse erfbelasting, te weten: als er vermogen wordt geschonken dat in Spanje is gelegen of als het kind in Spanje woont. Samenvattend: de schenkende ouder die minder dan 10 jaar geleden is vertrokken uit Nederland (geëmigreerd), en vervolgens overgaat tot het schenken van Nederlands vermogen aan zijn in Nederland wonende kind(eren), kan via de jubelton-vrijstelling Nederlandse schenkbelasting voorkomen. Deze schenking is ook vrij van Spaanse schenkbelasting. Heeft de schenkende ouder geen geld in Nederland, maar bijvoorbeeld al zijn geld in Spanje op de bank staan, dan is een schenking uit dit geld in beginsel belast met Spaanse schenkbelasting.
Spaanse schenkbelasting
Als in één van de hiervoor genoemde gevallen sprake is van Spaanse erfbelasting (de schenking betreft in Spanje gelegen vermogen óf het kind woont in Spanje) dan is de uiteindelijk in Spanje te betalen schenkbelasting afhankelijk van de in de desbetreffende autonome regio geldende schenkbelastingvrijstellingen. De verschillen tussen de regio’s zijn enorm.
“Gegeven blijft gegeven” – de schenking moet verplicht onvoorwaardelijk zijn.
Voor de jubelton-vrijstelling gelden strenge voorwaarden, waaronder ook de eis dat de schenking onvoorwaardelijk moet zijn. Een herroepelijke schenking, en zelfs een tweetrapsschenking wordt niet vrijgesteld. Wilt u meer weten. Ga naar een adviseur die weet hoe het in beide landen zit en die u alle aandacht schenkt die u nodig heeft om te begrijpen wat er mogelijk is.
Let op! Gratis lezing over nalatenschapsplanning voor Nederlanders die resident zijn in Spanje op 10 mei as. in het kantoor van Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen te Albir. Schrijf u in via de website www.erfrechtinspanje.nl of bel het kantoor (965 020 254).
mr. R.L. (Renato) Zanardi, notaris in Nederland en estate planner in Spanje[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top