Duizend vrijwilligers op zoek naar massagraven
 Reviewed by Momizat on . MADRID. Sinds het jaar 2000 is de Asociación para la Recuperación de la Memoria Historica op zoek naar slachtoffers die tijdens het bewind van Franco in massagr MADRID. Sinds het jaar 2000 is de Asociación para la Recuperación de la Memoria Historica op zoek naar slachtoffers die tijdens het bewind van Franco in massagr Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Duizend vrijwilligers op zoek naar massagraven


Duizend vrijwilligers op zoek naar massagraven


Duizend vrijwilligers op zoek naar massagraven


MADRID. Sinds het jaar 2000 is de Asociación para la Recuperación de la Memoria Historica op zoek naar slachtoffers die tijdens het bewind van Franco in massagraven zijn gedumpt. Sinds het begin van de werkzaamheden zijn ongeveer 1.400 vermiste mensen geïdentificeerd. Het werk wordt gedaan door 1.210 vrijwilligers uit binnen- en buitenland.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Spanje is tientallen jaren na het overlijden van Franco eindelijk op zoek gegaan naar de feiten rondom de verdwijningen en moordpartijen die de dictator op zijn geweten heeft. Onder de noemer Memoria Historica komen allerlei gegevens aan het licht en kunnen mensen die familieleden zijn kwijtgeraakt eindelijk ergens terecht om op zoek te gaan naar lichaamsresten. De Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica is op verschillende plaatsen in het land met zoekwerkzaamheden bezig om slachtoffers te kunnen identificeren zodat hun familie hen opnieuw kan begraven. Daarvoor worden vrijwilligers ingezet. Nuria Maqueda en Marco González zijn sinds kort op zoek naar het graf van drie dagloners die op 22 september 1936 in El Bierzo (León) door soldaten van Franco werden vermoord. Op het overlijdenscertificaat staat dat ze om 10.07 uur zijn doodgeschoten terwijl ze op weg waren om hun loon op te halen. Waar ze precies begraven zijn weet men echter niet. De drie mannen kwamen uit het dorp Magarinos en werden onderweg opgepakt om afgevoerd te worden naar de gevangenis maar daar zijn ze nooit aangekomen. Twee kleinkinderen van de mannen namen contact op met de Asociación in de hoop dat die hen meer kon vertellen. Uit onderzoek in de gemeentearchieven bleek dat exact geregistreerd stond dat ze dood waren. Eén van de getuigen van de moord, de zoon van één van de mannen, zette prikkeldraad om het graf maar later werd daar in de buurt een weg aangelegd en een bos aangeplant en was er geen spoor meer over. In de overlijdensacte stond alleen dat ze ergens in Los Campos begraven waren, vlak bij de grens van de gemeente Brañuelas. Op basis van die gegevens is men gaan zoeken, met een graafmachine die hen door de Mancomunidad de La Cepeda werd geleend. “Er zijn gemeenten die het belang inzien van dergelijke opgravingen. Brañuelas heeft ons al eerder materieel geleend. In dit gebied zijn veel burgers vermoord” aldus Marco González. De huur van graafmachines is een grote kostenpost voor de Asociación, net als de DNA test die per stuk 600 euro kost. Na drie dagen zoeken zijn de lichamen van de drie mannen niet gevonden, het werk zal worden voortgezet als ze weer een graafmachine kunnen lenen.

Op zich krijgt de Asociación altijd toestemming om op een terrein aan de slag te gaan. Bij kerkhoven ligt dat vaak wat gecompliceerder. Toen men op zoek wilde gaan naar slachtoffers op de begraafplaats van Guadalajara werd geen vergunning verleend. De dochter van één van de vermoorde mensen die daar begraven zou liggen besloot, op 88 jarige leeftijd, naar Buenos Aires te vliegen om via de rechtbank daar Spanje te dwingen op zoek te gaan naar haar vader. Dat is uiteindelijk gelukt en vorig jaar werden daar de lichamen van 50 slachtoffers in een massagraf geïdentificeerd. Zodra er resten zijn gevonden worden archeologen en forensisch specialisten ingeschakeld. Jarenlang werden hiervoor professionals ingehuurd maar tegenwoordig wordt dit ook allemaal door vrijwilligers gedaan. Die vrijwilligers hebben allemaal een verschillende achtergrond en daar zitten ook geschiedkundigen, archeologen en antropologen tussen. “We kregen laatst nog een mail van een maatschappelijk werkster die aanbood om met oudere mensen te gaan praten en verhalen op te tekenen. Anderen bieden aan om onderzoekswerk in de archieven te doen, allemaal omdat ze vinden dat deze zaken uitgezocht moeten worden. En als de overheid het niet doet dan doen wij het wel met vrijwilligers” aldus Marco González. Ook kleinkinderen en achterkleinkinderen helpen mee met de zoektocht naar hun grootouders. Onder de 1.210 vrijwilligers bevinden zich ook 200 buitenlanders van 21 verschillende nationaliteiten. De Japanner Toru Arakawa las een stukje over de ‘Memoria Española’ in een Japanse krant en besloot naar Spanje af te reizen, hij werkt al drie zomers met het team vrijwilligers van de Asociación.

De Asociación heeft ondertussen al 230 massagraven ontdekt waarin 1.700 vermiste mensen gevonden zijn, 1.400 daarvan zijn inmiddels geïdentificeerd. Tussen 2006 en 2011 waren er nog subsidies beschikbaar voor de opgravingswerkzaamheden. Toen de Partido Popular aan de macht kwam was daar geen geld meer voor. De Asociación para la Recuperación de la Memoria Historica ontvangt nu geld van particulieren en verenigingen. In Andalusië, Cataluña, Valencia en Baskenland hebben de regeringen wetten opgesteld om de opgravingen te financieren, in de rest van Spanje is dit niet het geval. In de afgelopen 17 jaar zijn er resten van 7.645 mensen gevonden in 476 graven. Bij een deel van de opgravingen waren ook gemeenten en andere overheidsinstellingen betrokken. Het grootste massagraf is op het kerkhof San Rafael in Málaga gevonden. Daar werden 2.840 lichamen opgegraven. Volgens gegevens van het ministerie van justitie zouden er in 2.246 massagraven in totaal meer dan 114.000 moeten liggen maar omdat sommige deelstaten weigerden mee te werken aan het verzamelen van gegevens is de kans groot dat het in werkelijkheid om nog meer mensen gaat. Alhoewel internationale mensenrechtenorganisaties er bij Spanje op aandringen om de opsporingswerkzaamheden voort te zetten en de getuigen inmiddels op hoge leeftijd zijn heeft de huidige regering geen haast met het voortzetten van de zoektochten. De vrijwilligers staan er dus nog steeds alleen voor.

Bron: http://www.publico.es/politica/victimas-franquismo-millar-voluntarios-busca-espana-desaparecidos-franquismo.html[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top