You Are Here: Home » Erfrecht & Erfrechtbelasting

WIE? WAT? WAAR? … EN DE ERFBELASTING (1)

De te betalen erfbelasting is afhankelijk van: wie erft, wat hij erft en waar hij erft. In deze en de volgende columns wordt de erfbelastingheffing (successierecht) belicht vanuit deze 3 invalshoeken. Daarbij dient te worden bedacht dat tegelijkertijd sprake kan zijn van Spaanse en Nederlandse erfbelasting. Wie erft? Wie de persoon is die erft is voor de vaststelling van de verschuldigde erfbelasting mede b ...

Read more

NALATIGHEID BIJ HET NALATEN (2)

Bij het meest voorkomende type langstlevende-testament zijn zowel de echtgenoot als de kinderen erfgenamen, maar ontvangt de langstlevende echtgenoot alle bezittingen in eigendom. De kinderen ontvangen daarom geen bezittingen, maar ontvangen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende echtgenoot. Die vorderingen kunnen de kinderen in beginsel niet eerder opeisen dan na het overlijden van de ...

Read more

NALATIGHEID BIJ HET NALATEN

Fouten bij nalatenschapsafwikkeling in Spanje Een Nederlander die in Spanje woont overlijdt. Er is een achterblijvende echtgenoot, er zijn kinderen, en er is een testament. De nalatenschapsafwikkeling vindt in Spanje plaats. Welke fouten kunnen er gemaakt worden en wie heeft het meeste last van deze nalatigheid bij het nalaten? ...

Read more

RECHTSKEUZE VOOR NEDERLANDS RECHT WORDT PAARD VAN TROJE

Het laten opstellen van een testament in Spanje kan grote gevaren opleveren voor uw nabestaanden. Een daarin opgenomen rechtskeuze voor Nederlands recht alleen maakt een dergelijk testament écht niet automatisch perfect. Diverse adviseurs in Spanje beweren het tegendeel, maar zij weten niet wat zij niet weten. Het kan op zoveel manieren fout gaan. De manier die ik hieronder beschrijf heeft zelfs mij verrast ...

Read more

TESTAMENT IN SPANJE – OPTIMAAL ONTERVEN (DEEL 2 EN TEVENS SLOT)

In het eerste deel heb ik verteld hoe kinderen met een testament kunnen worden onterfd, zodanig dat zij nog slechts een beroep kunnen doen op hun legitieme portie. Ik noemde dit ‘het normale onterven’.Vervolgens heb ik een aantal mogelijkheden genoemd om via het testament die legitieme portie op een slinkse manier verder te beperken.In deze column leg ik uit hoe je hetzelfde zou kunnen doen door het bij lev ...

Read more

TESTAMENT IN SPANJE – Optimaal onterven (deel 1)

Voordat een ouder overgaat tot het onterven van een kind moet er heel wat zijn gebeurd. En toch komt het steeds vaker voor, zo is mijn ervaring. Wellicht is deze ‘gekleurd’ door onze notariële ‘Spanje-praktijk’ en zijn er in Spanje gewoon relatief veel Nederlanders die een slechte relatie hebben met een of meer van hun kinderen. Ik kan het niet staven, maar ik heb soms het gevoel dat dit wel zo is. In deze ...

Read more

LEVENSTESTAMENT – deel 7: tijdig advies | effectief toezicht

In dit deel 7 van deze columnreeks gaan we verder met de casus van Peter, Miranda en Harold over de rol en mogelijkheden van een levenstestament. Dit keer gaat het om de noodzaak van tijdig en goed advies en over een effectief toezicht op Harolds rol van gevolmachtigde. Tijdig advies In de eerdere column ging Harold als gevolmachtigde van zijn vader Peter over tot het doen van schenkingen aan zichzelf ten l ...

Read more

TESTAMENT IN SPANJE – deel 3: (on)zin op het internet (II, vervolg)

De magie van het internet zorgt ervoor dat informatie hierop onmiddellijk als waarheid wordt aangenomen. Verbazend genoeg openbaart dit zich vooral bij de generatie die vroeger nog gewend was een encyclopedie te raadplegen. Ook in dit artikel bespreek ik de informatie die ik lees op een website die u hoog in google aantreft als u de woorden ‘testament’ en ‘spanje’ intoetst. Achterhaald De tekst die ik aantr ...

Read more

LEVENSTESTAMENT – deel 6: schenken/aflossen i.v.m. bijdrage zorginstelling

In dit deel 6 van deze columnreeks gaan we verder met de casus van Peter en Miranda over de rol en mogelijkheden van een levenstestament. Dit keer gaat het om besparing op Peters bijdrage in de kosten van zijn verblijf in een zorginstelling. Onvoorziene omstandigheden Peter had nooit verwacht dat hij uiteindelijk weer in Nederland terecht zou komen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Door zijn hersenbloedin ...

Read more

EEN SPAANS TESTAMENT – deel 3: (on)zin op het internet

De trefwoorden ‘testament’ en ‘Spanje’ geven in Google snel inzicht in de partijen die zich onder meer bezighouden met testamentadvisering in Spanje. Lezen we de websites, dan valt ons op dat er grote verschillen zijn tussen hetgeen wordt geadviseerd met betrekking tot de wijze waarop een Nederlander de vererving van zijn Spaanse bezit zou moeten regelen. In deze columnreeks bespreek ik de informatie die ik ...

Read more

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

s2Member®
Scroll to top