Brievenbus Reviewed by Momizat on . Deze week aandacht voor onder meer een brief van een mevrouw, die heeft geconstateerd dat Iberdrola de meter niet goed afleest of althans de komma verkeerd zet. Deze week aandacht voor onder meer een brief van een mevrouw, die heeft geconstateerd dat Iberdrola de meter niet goed afleest of althans de komma verkeerd zet. Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Brievenbus

Brievenbus

Deze week aandacht voor onder meer een brief van een mevrouw, die heeft geconstateerd dat Iberdrola de meter niet goed afleest of althans de komma verkeerd zet. Zo wordt 1,2 kwh ineens 12 kwh. Uiteraard loopt dit aardig in de papieren. Mevrouw heeft het er niet bij laten zitten en heeft de strijd aangebonden met deze energiereus. Zij houdt ons op de hoogte. Voorts een klacht over de belasting. Mevrouw Simone B. is meer dan een maandgeld kwijt van haar inkomen aan de belasting en dat lijkt haar een beetje veel. Advocaat Juan Costa adviseert om (met iemand die vloeiend Spaans spreekt) rechtstreeks contact op te nemen met de belastingdienst. Tot slot vraagt een mevrouw wat er op 1 januari 2017 verandert in de AOW. Die vraag werd voorgelegd aan de Nederlandse sociaal-attaché in Madrid. Zij is deskundig op het gebied van de AOW.

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Keuzevrijheid ziekenhuizen en artsen?
Mijnheer,
Twee weken geleden stond er in de Hallo een stukje over het zelf kiezen van het ziekenhuis. Is al bekend vanaf wanneer dat mag? Geldt dat alleen voor het ziekenhuis, of ook voor bijvoorbeeld de huisarts?
L.J.L.

Aangezien het hier om een regeling gaat die -voor zover bekend- voor heel Spanje geldt, heb ik uw vraag voorgelegd aan de Nederlandse ambassade in Madrid. Er werd bericht ontvangen van de ambassade, dat het even kan duren voor er antwoord gegeven wordt op de vraag gezien de grote hoeveelheid e-mails, die men ontvangt.

Iberdrola kan niet rekenen
Geachte redactie,
Bij deze willen wij heel graag een mededeling doen voor onze medemensen.
Wij krijgen het laatste jaar abnormaal hoge rekeningen van Iberdrola. Op de laatste rekening die wij kregen, hebben wij meer dan 1400kwh gebruikt.
Wij zijn met zijn tweeën, hebben in de avond alleen de tv aan, 6 schemerlampen, de koelkast en twee keer per dag draait een uur de pomp voor het zwembad. Voor de rest hebben wij alles op gas. Nu zijn wij er dus achter gekomen dat Iberdrola de volledige 6 cijfers gebruikt van de meter, dus ook achter de komma.
En dat mag dus niet, want alles achter de komma is een tiende. Wij zijn dus in de winkel van Iberdrola in Alicante geweest met onze rekening en met ons verhaal, maar daar werd ons verteld, dat het normaal is om de 6 cijfers te gebruiken.
Na veel gepraat te hebben, gaan zij het nu toch uitzoeken, wie er gelijk heeft wij of zij. Wij maken nu elke dag een foto van de meter en wij gebruiken dus gemiddeld per dag 1,2kwh, maar ze maken daar dus 12kwh van.
Onze boodschap is dus: kijk je rekeningen goed na, gebruiken ze 6 of 5 cijfers, want 140 kwh of 1400kwh is een aardig verschil. Neem ook geen ander contract, want ook daar ga je mee het schip in.
Vorig jaar in juli was er een mevrouw van Iberdrola bij ons aan de deur, die vroeg of wij bij hun wilde blijven of dat wij naar een ander bedrijf over gingen. Wij hadden zoiets van: nee, wij blijven waar we zijn. Waarop die mevrouw ons mededeelde, dat als wij bleven, wij voortaan 10% korting op de rekeningen kregen. Nu dat is altijd goed toch, dachten wij. Ja, die 10% krijgen wij nu wel, maar ze heeft er niet bij verteld, dat wij nu elke 3 maanden een rekening krijgen voor transportkosten. Dus uiteindelijk zijn wij nu veel duurder uit.
Hoe het nu gaat aflopen, weten wij dus nog niet, want dat uitzoeken van de cijfers schijnt nog al lang te duren, maar wij houden u op de hoogte.
Maria

Beste Maria, hartelijk dank voor uw informatie. Een goede tip om het verbruik op de rekening te controleren met de werkelijkheid. Men denkt dat alles foutloos door de computer wordt geregistreerd, maar dat is blijkbaar niet zo. Ben benieuwd hoe het afloopt!

Veel belasting
Beste redactie,
Ik woon sinds 16 jaar in Spanje, ben een alleenstaande weduwe en 77 jaar oud. De eerste jaren moest ik hier geen belasting op mijn pensioen betalen, want ik lag onder het belastbaar inkomen en in België was dit hetzelfde. Met de opwaartse aanpassing van de pensioenen over de jaren begon ik mij vragen te stellen. Een adviesbureau wist me te vertellen dat ik de keuze had: of wel jaarlijks betalen en aangiftes doen, of niet betalen en geen aangiftes doen, maar dan zou ik wel belastingen moeten betalen indien ik mijn huis verkocht. Ik koos voor de tweede oplossing en betaalde in 2012 een som van meer dan 5.000 euro aan hacienda, toen ik mijn huis eindelijk kon verkopen en met dat inkomen een goedkoop appartement kon kopen en dacht dat het hiermede in orde zou zijn. Helaas ! Ik dank u voor uw artikel betreffende het feit dat buitenlandse residenten pensioenen moesten opgeven of boetes moesten betalen. Ik stapte dus naar een fiscalist . Volgens zijn rekening zouden de jaren 2011, 12 en 13 belastingen, die ik toch moest betalen, min of meer overeenkomen met de som, die ik betaalde bij de verkoop en dus annuleerde. De fiscalist vraagt nu aan hacienda dit zo te aanvaarden. Ik wacht op een antwoord.
Maar ik sta nu verbaasd over het grote bedrag dat ik vanaf nu zal moeten betalen. Voor 2014 zal ik ongeveer 1.900 euro moeten betalen. Dat stemt overeen met een volle maand pensioen plus mijn vakantiegeld. Dat vind ik toch teveel ! Behalve mijn pensioen heb ik helemaal geen ander inkomen.
Ben ik weer slecht geholpen door deze fiscalist of is dit normaal?
Ik zoek wettelijk advies, maar een advocaat kan ik niet betalen. Ik betaal reeds de fiscalist.
Met hartelijke groeten en dank.
Simone B.

Beste mevrouw Simone B.,
De Spaanse belastingdienst biedt mogelijkheden om informatie te vragen. Er zijn telefonische diensten en het is ook mogelijk een afspraak te maken op het belastingkantoor om het belastingformulier in te vullen en de belasting te berekenen. Op de web van de Agencia Tributaria staat een telefoonnummer voor basisinformatie over de belastingen, Información Tributaria Básica, tel. 901 33 55 33. Verder staat er ook een telefoonnummer om een afspraak te maken op het belastingkantoor, tel. 901 200 351. We hopen dat u via deze nummers geholpen wordt en zo duidelijkheid kunt krijgen over de inkomstenbelasting.
(Met dank aan Kristien Lesage, beëdigd vertaler-tolk en Juan Costa, Abogado, www.costalesage.com)

‘Voldoende middelen’
Goedendag,
Zou u mij alstublieft kunnen helpen met mijn vraag. In de afgelopen maand heeft een artikel in de Hallo gestaan over de nieuwe wet AOW, die per 1 januari 2017 ingaat. Een kennis belde mij hierover, de krant hebben ze niet meer. In het artikel stond dat je niet meer met alleen AOW kan emigreren in 2017 en dat je er pensioen bij moet hebben. Wilt u dat voor mij navragen of dat klopt, want ik ga in 2017 emigreren naar Benidorm en heb alleen maar AOW.
Zou het zeer op prijs stellen als u mij hierbij kunt helpen.
Mevr. Jeany

In het algemeen gesproken moeten economisch niet-actieve personen (werklozen, gepensioneerden, enz.) over voldoende middelen beschikken om te voorkomen dat zij of hun familieleden tijdens hun verblijf ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het gastland en ze moeten beschikken over een ziektekostenverzekering of als verdragsgerechtigde zijn geregistreerd.
Er is geen vast bedrag, dat de EU-landen kunnen hanteren als “voldoende middelen”. EU-burgers beschikken over voldoende middelen als deze meer bedragen dan het bedrag, dat in het EU-gastland als drempel wordt gehanteerd voor het verstrekken van een minimumuitkering (of het minimale sociale zekerheidspensioen). De nationale autoriteiten moeten rekening houden met de persoonlijke situatie van de betrokken EU-burger, maar kunnen – indien nodig – het bestaan, de rechtmatigheid, het bedrag en de beschikbaarheid van de middelen controleren. (Zie ec.europa.eu/)
In de praktijk wordt bij de aanvraag voor inschrijving in het register voor buitenlanders gevraagd om een verklaring van uw Spaanse bank, dat maandelijks een vast (pensioen)bedrag op die rekening wordt ontvangen. In 2014 werd dit als volgt omschreven door het Oficina de extranjeros: Certificado del banco del saldo total o certificado de que todos los meses reciben una pensión. Para 1 persona 5100 euro y para 2 personas 8700 euro. Si es saldo total. Con sello y firma del banco.
Overigens heb ik uw vraag ook voorgelegd aan de sociaal-attaché bij de Nederlandse ambassade. Het antwoord wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Graag tot volgende week![/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top