Brievenbus Reviewed by Momizat on . De eerste Brievenbus van dit jaar geeft mij de gelegenheid u allen een gelukkig en vooral gezond 2018 te wensen. Hopelijk vindt u dit jaar weer veel van uw gadi De eerste Brievenbus van dit jaar geeft mij de gelegenheid u allen een gelukkig en vooral gezond 2018 te wensen. Hopelijk vindt u dit jaar weer veel van uw gadi Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Brievenbus

Brievenbus

De eerste Brievenbus van dit jaar geeft mij de gelegenheid u allen een gelukkig en vooral gezond 2018 te wensen. Hopelijk vindt u dit jaar weer veel van uw gading in deze rubriek en zijn de ervaringen van anderen nuttig om te lezen. Allereerst een brief waarin de vraag gesteld wordt wat de voor- en nadelen zijn als men besluit om resident te worden in Spanje. Deze beslissing is zo persoonlijk en zo ingrijpend dat er geen eenvoudig antwoord is te geven. Wel is er een aantal factoren waar men rekening mee dient te houden maar dat ligt ook weer voor iedereen anders. Voorts een vraag over een testament, over geld opnemen in het buitenland en over een invaliditeitsuitkering uit België.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Wel of geen resident worden

Ik heb er al met vrienden in Spanje over gesproken maar goede raad is duur. Ik vraag me nog steeds af wat het voordeel en nadeel is als men resident in Spanje wordt. De een zegt dit en de ander dat. We zijn hier nu een tijdje langdurig op vakantie en gaan steeds minder naar Nederland, maar dat kan niet zo blijven natuurlijk. Ik heb wel begrepen dat de zorgverzekering in Nederland vervalt als je resident wordt en dat scheelt natuurlijk een aardig bedrag per jaar als je ook het eigen risico meerekent. Maar zitten er nog meer haken en ogen aan en waar moet ik op letten? Met vriendelijke groet. J.vd W.

Op deze vraag is niet een eenvoudig antwoord mogelijk. Het is niet zozeer de keus ‘wel of geen resident worden’ die u maakt, maar bent u bereid om zich officieel in Spanje te vestigen en zich uit Nederland te laten uitschrijven, want dat heeft nogal wat consequenties. Het is zo dat als u van plan bent om zich langer dan drie maanden in Spanje te vestigen u zich in de gemeente van inwoning moet laten inschrijven. De Spaanse (fiscale) wetgeving bepaalt dat men geacht wordt Spaans (fiscaal) resident  te zijn vanaf het moment dat men officieel 183 dagen per jaar in Spanje verblijft. Bovendien word men ook beschouwd als Spaans (fiscaal) resident als het centrum van uw economische activiteiten zich in Spanje bevindt of familiaire omstandigheden dit rechtvaardigen, dit is bijvoorbeeld het geval als men met partner en kinderen samenwoont in Spanje en uw hoofdverblijf zich daar bevindt. Voorts is uw leeftijd van belang met in het bijzonder de vraag of u en uw partner nog doende zijn om een AOW pensioen op te bouwen. Zo gauw u zich uit Nederland laat uitschrijven vervalt niet alleen de zorgverzekering maar ook de AOW opbouw en andere sociale verzekeringen, lees ‘voorzieningen’. U dient zich dus particulier te verzekeren in Spanje. Hebt u pensioen of inkomen uit Nederland en bent u wellicht verdragsgerechtigd dan hebt u recht op het Spaanse ziekenfonds, onderdeel van de Seguridad Social. Hiervoor wordt een bijdrage ingehouden van uw inkomen. Probleem is alleen dat als u niet gezond bent het bijverzekeren voor extra zorg in Spanje problemen kan opleveren of een dure aangelegenheid wordt. Om die reden weigert men vaak om zich te laten uitschrijven uit Nederland of stelt men dit zo lang mogelijk uit.

Testament aanpassen?

Ik heb een vraagje over ons testament. Wij hebben een geldig testament (zo’n tweetraps testament) waarin twee kleine dingen aangepast dienen te worden.
Ten eerste moet er in komen te staan dat het testament conform Nederlands recht afgehandeld dient te worden; en ten tweede zal ons Nederlandse huis en adres (wat we inmiddels verkocht hebben) eruit gehaald dienen te worden en vervangen dienen te worden door ons Spaanse huis en adres. Geen enkele notaris wil aan mij aangeven wat hiervan de kosten zijn (moet eerst een afspraak maken). Nu las ik op internet dat je dit heel simpel kan oplossen door een handgeschreven toevoeging op je testament te maken. Als dat zo is kost het niets, alleen moeite en is het ook rechtsgeldig als je het samen ondertekend hebt. Kortom wat is wijsheid. Wilt u dat aan mij laten weten. Bij voorbaat dank, met vriendelijke groeten,
Jannie D.

Uw vraag heb ik voorgelegd aan Erik de Haan Van Kompas Consulting, deskundig op dit gebied. Hij antwoordde:  Voor zowel de Nederlandse als de Spaanse notaris is een handgeschreven toevoeging ongeldig. Wel kunt u volgens Spaans erfrecht een handgeschreven volledig testament opstellen; dat moet aan een aantal vormvoorschriften voldoen en het is dan ook absoluut af te raden om dat zelfstandig op te stellen.  Als u de rechtskeuze voor Nederlands erfrecht wilt toevoegen, dan doet u er goed aan om een nieuw testament op te stellen. Als het alleen gaat om het toevoegen van die rechtskeuze, dan zal de notaris waar u destijds uw testament hebt opgemaakt u vast geen hoog tarief in rekening brengen. Het gegeven dat u van adres bent veranderd heeft geen invloed op uw testament. (met dank aan Erik de Haan)

Geld pinnen in buitenland

Gaarne zou ik U op de hoogte brengen van het volgende. Ik heb reeds jaren een bankrekening bij Sabadell in CaLa Finistrat, afgelopen jaar heb ik 10.000 euro gepint in Nederland. Ik ben woonachtig te Nederland maar ik kom jaarlijks voor langere tijd naar Spanje. Ik krijg in Nederland geen bankafschriften maar nu ik weer in Spanje ben heb ik de bankafschriften opgevraagd en wat blijkt dat ik 4,50 euro commissie moet betalen en hiervan is mij nooit iets gezegd of medegedeeld en de bank zegt eenvoudig dat is normaal als men in Nederland geld pint van een Spaanse rekening. Die 4,50 euro commissie moet ik betalen maar volgens de EU regels mag dit niet. Kunt U me verdere inlichtingen verstrekken  of dat wel of niet mag. Bij voorbaat dank,

R. G.

In de eerste plaats zou ik u adviseren om te gaan internetbankieren als u regelmatig van huis bent. Met behulp van een smartphone kunt u heel eenvoudig en waar u zich ook bevindt zien wat er van uw rekening is afgeschreven en ook andere hanelingen verrichten . U hoeft dan geen maanden meer te wachten op uw afschrift en ook, als u dat aangeeft, zelfs helemaal geen papieren bankafschriften meer te ontvangen. Het controleren van uw financiën wordt dan een stuk eenvoudiger en alle banken bieden dit aan. Waar moet u op letten bij geld opnemen in het buitenland?
Doet u een geldopname in euro’s binnen de eurozone dan betaalt u in principe geen extra kosten. Bijvoorbeeld ING rekent geen extra kosten als u pint bij een ING geldautomaat in Nederland. Maar let er bij een geldopname goed op dat de thuisbank (in uw geval Sabadell) geen extra kosten in rekening brengt. Dit moet vermeld staan op het transactiescherm en u moet hiervoor expliciet uw akkoord geven. U kunt dan altijd nog weigeren. Als er geen melding is gemaakt op het scherm en u het niet eens bent met de commissie kunt u bij Sabadell een officiële  klacht indienen. Van een lezer hoorde ik dat de commissie zonder veel problemen werd teruggestort nadat een klacht was ingediend. Het vragen van commissies in Spanje is legaal volgens de Spaanse Bank. Vanuit de Spaanse consumentenorganisatie OCU adviseert men enkel om bij een andere bank geld op te nemen als commissie bij een geldautomaat in rekening wordt gebracht als u gaat pinnen bij een andere bank dan uw thuisbank. Van vrienden of kennissen in uw omgeving hoort u wel bij welke bank in uw buurt u ‘gratis’ geld kunt opnemen.

Mindervalide

Ik ben Belgisch staatsburger en voor 60% mindervalide verklaard. Als ik besluit in Spanje te gaan wonen kom ik dan in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering?

(naam bekend bij de redactie)

Indien u in België op grond van uw situatie een invaliditeitspensioen ontvangt, blijft u deze onder voorwaarden ontvangen als u in Spanje gaat wonen. Als het uw bedoeling is dat de Spaanse autoriteiten uw situatie erkennen en u gebruik kunt maken van de hulp en uitkeringen die zijn voorzien in de Spaanse wetgeving, dient u bij de Spaanse Dienst voor de Gezondheidszorg een onderzoek te ondergaan om uw mate van mindervaliditeit te laten vaststellen. U dient zich echter te realiseren dat, als u niet heeft bijgedragen aan het Spaanse Zekerheidsstelsel, de uitkering die u aanvraagt, qua hoeveelheid, hierdoor zal worden beïnvloed. Daarnaast is het vereist, minimaal 10 jaar legaal in Spanje te hebben gewoond. (Met dank aan viw-costablanca.com)

Graag tot volgende week![/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top