Boetes tot 120.000 euro kunnen worden opgelegd Vergaande wet op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Andalusië Reviewed by Momizat on . SEVILLA. De Junta de Andalucía heeft een nieuwe wet aangenomen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet garanderen. In een hele serie wetsartikelen staat bes SEVILLA. De Junta de Andalucía heeft een nieuwe wet aangenomen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet garanderen. In een hele serie wetsartikelen staat bes Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Boetes tot 120.000 euro kunnen worden opgelegd Vergaande wet op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Andalusië

Boetes tot 120.000 euro kunnen worden opgelegd Vergaande wet op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Andalusië

Boetes tot 120.000 euro kunnen worden opgelegd Vergaande wet op gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Andalusië

SEVILLA. De Junta de Andalucía heeft een nieuwe wet aangenomen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet garanderen. In een hele serie wetsartikelen staat beschreven wat nu allemaal strafbaar is en dat de maximale boete 120.000 euro bedraagt. Behalve dat onder andere beledigen op grond van sexe niet is toegestaan staan in de wet ook duidelijke artikelen over mensenhandel en inhoud van lesmateriaal. De Ley de Igualdad de Andalucía werd goedgekeurd door de PSOE, PP en Ciudadanos. Podemos stemde tegen.

Ongelijkheid
“In ons land bestaan nog steeds grote verschillen tussen vrouwen en mannen en vrouwen blijven oververtegenwoordigd in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt die de laagste lonen bieden en ze zijn ondervertegenwoordigd in bestuursfuncties. De weinige hulp die moeders en vaders krijgen limiteert het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, vrouwen doen nog steeds het meeste werk in het huishouden. De ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zijn in strijd met de fundamentele rechten, zijn een last voor de economie en zorgen voor een verspilling van talenten”. Dit staat geschreven in de lijst van redenen voor de Ley de Igualdad de Andalucía (wet op gelijkheid) die deze week werd gepubliceerd in de Staatscourant van de deelstaat. Deze nieuwe wet werd door alle partijen gesteund, alleen Podemos stemde tegen, volgens hen doet de PSOE aan ‘nep-feminisme’ dat absoluut niets zal veranderen aan het dagelijks leven van vrouwen.

Definities duidelijk vastgelegd
De wet heeft als doel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en door alle normen vast te leggen zal deze gelijkheid dan in het dagelijks leven te merken zijn. De wet staat het toe boetes tot 120.000 euro op te leggen aan mensen die op grond van het geslacht iemand in hun waarde aantasten, intimideren of een vorm van geweld aandoen. De definities daarvan zijn duidelijk vastgelegd. “Onder seksuele intimidatie wordt zowel verbale als nonverbale communicatie of fysiek handelen met een seksuele toon verstaan, uitgevoerd door de man naar de vrouw met als doel of het effect dat er sprake is van een aanval op de waardigheid of een sfeer van intimidatie, vernedering en vijandigheid creëert, in welke omgeving dan ook, inclusief de arbeidsomgeving.” In andere wetsartikelen wordt duidelijk beschreven wat er onder seksistisch taalgebruik en discriminatie wordt verstaan.

Plan tegen mensenhandel
In de wet staat ook opgenomen dat er een plan tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting komt: “de machthebbende publieke instellingen in Andalusië zullen de benodigde acties ondernemen om vrouwen die verplicht in de prostitutie werken bij te staan, daarvoor zal een integraal plan worden opgesteld om de mensenhandel en seksuele exploitatie te beëindigen.” Dat plan moet dus nog opgesteld worden, aangezien er binnenkort deelstaatsverkiezingen zijn zal dit door een nieuwe regering moeten worden gedaan. De nieuwe wet vervangt de oude en een belangrijk nieuw onderdeel is dat van het onderwijs. Er zal extra aandacht worden besteed aan de basisprincipes van gelijke kansen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er zal een speciale commissie komen om het lesmateriaal dat in de verschillende soorten onderwijs wordt gebruikt na te kijken op naleving van deze principes. Er is een speciaal artikel gewijd aan de rol van vrouwen in de wetenschap en innovatie. Het doel is hen te helpen obstakels die ze nog steeds tegenkomen te overwinnen. Er is ook een speciaal wetsartikel gewijd aan de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in Andalusië. Ook hiervoor zal een speciaal plan opgesteld worden waarbij overleg gevoerd gaat worden met vertegenwoordigers van ondernemers en vakbonden. Buiten dat moet er meer gedaan worden om de aandacht te vestigen op onderwerpen en sectoren waar de vrouw onderbelicht of ondervertegenwoordigd is zoals bijvoorbeeld in sport en cultuur.

Klachtenprocedure
Voor het eerst staat er duidelijk in deze wet beschreven wat de verantwoordelijkheden van de overheden zijn als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Burgers kunnen klachten indienen of aangifte van discriminatie doen, deze zaken zullen dan vervolgens door het Instituto Andaluz de la Mujer onderzocht worden. Vervolgens bestaat dus de mogelijkheid dat er boetes opgelegd worden voor overtredingen. Volgens de PSOE, de regerende partij in Andalusië, wordt gelijkheid niet alleen behaald door bewustzijnscampagnes maar zijn er ook duidelijke afspraken en normen nodig met bijbehorende boetes voor overtreding van die normen. En daarmee onderscheidt de Andalusische wet zich van die van de rest van de deelstaten. Zelfs de nationale wet op gelijkheid heeft geen hoofdstuk over overtredingen en boetes. Het is ook de enige wet die lokale overheden verplicht een plan voor gelijkheid te maken.

Salon-feminisme
Podemos was de enige partij in het Andalusische parlement die tegen de wet stemde. Teresa Rodríguez, secretaris van Podemos vertelt dat ze daar goede redenen voor hebben. “In de eerste plaats omdat vrouwen helemaal klaar zijn met al die wetten op de gelijkheid. Ze zijn totaal nutteloos, niemand houdt zich er aan en ze hebben ook niet voorkomen dat de crisis onder vrouwen harder heeft toegeslagen dan bij mannen. De PSOE doet aan salon-feminisme en dat verandert absoluut niets aan het leven van echte vrouwen. Drie jaar lang heeft de Junta elk voorstel om de arbeidsomstandigheden van vrouwen die via subcontracten voor de Junta werken te verbeteren. Sterker nog, ze zijn heel goed op de hoogte van die omstandigheden die je alleen maar als uitbuiting kunt beschrijven. Ze zeggen dat ze feministen zijn maar ondertussen blijven ze hun eigen zakken vullen, ten koste van de rechten van onze moeders en zusters. Wij lenen ons niet voor deze vorm van imago oppoetsen. We willen de bedrijven die geprivatiseerd zijn en waar veel vrouwen werken (schoonmaakbedrijven, red.) redden.”

Pensioenen
Volgens Rodríguez is het een schandaal dat de pensioenen die door de Junta betaald worden aan mensen die geen premies hebben afgedragen, in de meeste gevallen huisvrouwen en weduwen, met nog geen 2 procent verhoogd worden. “Met die verhoging komt het totaalbedrag op 386 euro per maand. Dat is een belediging voor onze moeders en grootmoeders die hun hele leven keihard gewerkt hebben zonder dat ze daarvoor ooit erkenning hebben gekregen. Wie kan er nu werkelijk van dit bedrag leven? Er zijn gedeputeerden die dit bedrag per week declareren voor onkosten. Dit is een vorm van machismo. Wij willen dat deze pensioenen gelijkgetrokken worden met het minimumloon.”

Bron: https://www.publico.es/sociedad/entra-vigor-ley-igualdad-andaluza-preve-multas-120000-euros-comportamientos-machistas.html

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top