Bisdom Alicante wil grond niet kwijt
 Reviewed by Momizat on . ALICANTE.  Het bisdom Orihuela-Alicante is niet van plan om het terrein dat ze sinds 1999 als sportvelden gebruiken voor de leerlingen van het Colegio Santo Dom ALICANTE.  Het bisdom Orihuela-Alicante is niet van plan om het terrein dat ze sinds 1999 als sportvelden gebruiken voor de leerlingen van het Colegio Santo Dom Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Bisdom Alicante wil grond niet kwijt


Bisdom Alicante wil grond niet kwijt


Bisdom Alicante wil grond niet kwijt


ALICANTE.  Het bisdom Orihuela-Alicante is niet van plan om het terrein dat ze sinds 1999 als sportvelden gebruiken voor de leerlingen van het Colegio Santo Domingo in Orihuela af te staan. De grond is van de gemeente en werd in bruikleen gegeven in ruil voor tegenprestaties. Die zijn volgens de gemeente niet geleverd en dus moet het terrein weer teruggegeven worden.

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)][/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

In 1995 ondertekenden de gemeente Orihuela, het bisdom Orihuela-Alicante en de Universiteit van Alicante een overeenkomst. Een stuk grond van de gemeente werd in bruikleen gegeven zodat er bij het Colegio Santo Domingo (in beheer van het bisdom lesruimte voor cursussen van de universiteit op gebouwd kon worden. Volgens de gemeente is de overeenkomst niet nagekomen, er zou binnen vijf jaar op het terrein bij de school extra lesruimte voor de universiteit gebouwd moeten worden, anders zou de grond weer in handen van de gemeente komen. Op het terrein zijn sportvelden aangelegd die alleen door leerlingen en personeel van de privéschool gebruikt mogen worden. De gemeente wil dan ook dat het terrein teruggegeven wordt, ondanks het feit dat de universiteit nu geen plannen heeft om daar lesruimte te bouwen. In oktober vorig jaar stuurde de gemeente een brief aan het bisdom met de mededeling dat ze twintig dagen de tijd hadden om het terrein te verlaten. Ze beroept zich op een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders uit 2015 waarin stond dat het bisdom geen recht meer had op het terrein. Maar dit besluit is pas in juli 2017 aan het bisdom gecommuniceerd. En dat is precies de reden die het bisdom nu gebruikt om tegen de gemeente in verweer te gaan. Men zou de termijnen hebben laten verlopen en bovendien is het akkoord uit 1995 nooit geregistreerd in het Registro de Propiedad. De school hoopt daarmee tijd te winnen en de sportvelden te kunnen blijven gebruiken, zonder daar ooit een cent voor te betalen. Vorig jaar probeerde het bisdom een mondelinge overeenkomst uit 2014 geldig te laten verklaren. Met de toen regerende partijen PSOE en Los Verdes zou afgesproken zijn dat het bisdom het terrein mocht houden in ruil voor eigendom van de kerk, twee appartementen en een stuk grond. Samen goed voor 650.000 euro, de waarde die het terrein van de sportvelden ook heeft. Maar deze grond staat in het bestemmingsplan als bebouwbaar vermeld en heeft een waarde van 2,7 miljoen. Er zijn rapporten binnen de gemeente die aantonen dat er sprake is van het onderzoeken van de mogelijkheid om de bestemming van het terrein te veranderen en het voor recreatieve doeleinden (dus sport) te laten gebruiken. Maar aangezien er meerdere rapporten zijn over een mogelijke uitwisseling en er eigenlijk geen enkel besluit is genomen blijft de gemeente van mening dat men zich aan de oorspronkelijke afspraak moet houden. Orihuela wil graag een uitbreiding van de universiteit binnen haar gemeentegrenzen hebben maar de universiteit lijkt hier nu geen belangstelling voor te hebben. Die onderhandelingen zijn nog niet afgerond maar de gemeente is ook niet van plan om gemeentelijke grond zo maar af te staan aan een privéschool. Het bisdom heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen om de sportvelden niet kwijt te raken.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/04/09/iglesia-demanda-orihuela-pedirle-devolucion/2007173.html

[/s2If]

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top