Beste Erik de Haan, Reviewed by Momizat on . Mijn vrouw en ik wonen al 26 jaar permanent in Spanje, waar wij een mooi huis bezitten. We hebben ons een aantal jaren geleden laten adviseren ons vermogen zove Mijn vrouw en ik wonen al 26 jaar permanent in Spanje, waar wij een mooi huis bezitten. We hebben ons een aantal jaren geleden laten adviseren ons vermogen zove Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Beste Erik de Haan,

Beste Erik de Haan,

Mijn vrouw en ik wonen al 26 jaar permanent in Spanje, waar wij een mooi huis bezitten. We hebben ons een aantal jaren geleden laten adviseren ons vermogen zoveel mogelijk naar Nederland over te brengen. Het zich in Nederland bevindende vermogen zou dan – bij ons overlijden – niet worden belast met Spaanse- of Nederlandse erfbelasting, omdat onze kinderen allen in Nederland wonen. De laatste jaren gaan wij steeds vaker naar Nederland om de warmte in Spanje te ontvluchten en uiteraard om onze kinderen en kleinkinderen weer te zien. We hebben daarom vorig jaar een klein appartement in Nederland aangeschaft waar wij die maanden verblijven. Nu hebben we echter gehoord dat dit een probleem kan zijn voor wat betreft de erfbelasting als één van ons zou overlijden. Hoe zit dat precies?
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
In uw situatie zijn er twee kwesties waarbij bij uw overlijden voor de residentie van belang is. Ten eerste bepaalt de residentie de op uw nalatenschap toepasselijke wetgeving en ten tweede bepaalt de residentie of de Spaanse of Nederlands fiscus erfbelasting over uw nalatenschap kunnen heffen. Voor het bepalen van de residentie is het criterium tegenwoordig relatief duidelijk. Deze wordt bepaald door de plaats waar u feitelijk het grootste gedeelte van het jaar verblijft en niet door de plaats waar u ingeschreven staat, of u uw belastingaangifte doet.

Voor wat betreft het toepasselijke erfrecht op uw nalatenschap kunnen we stellen dat dit bepaald wordt door het erfrecht van het land van uw residentie, tenzij u in uw testament een keuze voor het erfrecht van uw nationaliteit opgenomen heeft. Aangezien het Spaanse erfrecht de kinderen beschermt en het Nederlandse erfrecht de langstlevende, is het voor u van belang om deze rechtskeuze in een testament vast te leggen om niets aan het toeval over te laten. Indien u een testament met rechtskeuze heeft, maakt het daarna voor wat betreft het toepasselijke erfrecht niet meer uit of u langer of korter in Nederland verblijft.

Voor wat betreft de erfbelasting het volgende: Als u langer dan 10 jaar buiten Nederland resident bent, dan heft de Nederlandse fiscus geen erfbelasting meer over uw nalatenschap, ook niet als de erfgenamen wel resident in Nederland zijn. Op het moment dat u dus weer langer dan 6 maanden in Nederland verblijft en de Nederlandse fiscus dat aan zou kunnen tonen, dan moet er dus weer in Nederland erfbelasting over uw nalatenschap betaald worden. Pas als u daarna opnieuw weer 10 jaar lang minder dan 6 maanden per jaar in Nederland verblijft is er geen erfbelasting meer in Nederland verschuldigd. Het is in uw geval dus van belang dat u deze 6 maanden-grens niet overschrijdt.

Het advies om uw vermogen naar Nederland over te brengen, dat u destijds heeft gekregen is gedeeltelijk juist. Vroeger belastte de Spaanse belastingdienst voor wat betreft de erfbelasting in de praktijk alleen de goederen die zich in Spanje bevonden. Niet omdat de wet dat zo voorschreef, maar omdat de belastingdienst destijds niet kon controleren of Spaanse residenten goederen in het buitenland bezaten. Sinds de invoering van het model 720 (de Spaanse box 3) weet de Spaanse fiscus dit echter ook. Dat betekent in uw geval dat bij het overlijden van één van u, de andere echtgenoot, alle goederen erft in het geval u een langestlevende- of vergelijkbaar testament heeft. Deze moet dan in Spanje aangifte doen over het volledige wereldvermogen. In dat geval maakt het dus niet uit of de bankrekeningen zich in Nederland of in Spanje bevinden. Bij het overlijden van de tweede echtgenoot zijn uw in Nederland wonende kinderen de erfgenamen. In dat geval is de Spaanse belastingdienst niet competent om te heffen over de zich in Nederland bevindende bankrekeningen, maar alleen over de Spaanse situsgoederen, oftewel de Spaanse bankrekeningen en de woning. Ik kan u dus adviseren om grote bedragen in ieder geval op Nederlandse bankrekeningen te laten staan. Dat kan na het overlijden van u allebei een belastingvoordeel voor uw kinderen opleveren.

Erik de Haan is fiscaal adviseur nalatenschappen en oprichter van Kompas Consulting; Het adviesbureau voor de afwikkeling van nalatenschappen in Spanje. Erik en zijn echtgenote María Sánchez Moreno, de Nederlands sprekende notaris van Jijona, zijn de auteurs van het hoofdstuk Spanje van het handboek boedelafwikkeling; hét naslagwerk voor de Nederlandse notaris. Zie ook onze website: www.kompasconsulting.es en onze advertentie elders in dit blad.
[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top