Bericht Nederlandse Ambassadeur m.b.t. het Corona Virus Reviewed by Momizat on . Zojuist vond de persconferentie van Premier Sanchez plaats. Hierin kondigde hij, zoals verwacht, vergaande maatregelen aan die nodig zijn vanwege de noodsituati Zojuist vond de persconferentie van Premier Sanchez plaats. Hierin kondigde hij, zoals verwacht, vergaande maatregelen aan die nodig zijn vanwege de noodsituati Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Bericht Nederlandse Ambassadeur m.b.t. het Corona Virus

Bericht Nederlandse Ambassadeur m.b.t. het Corona Virus

Zojuist vond de persconferentie van Premier Sanchez plaats. Hierin kondigde hij, zoals verwacht, vergaande maatregelen aan die nodig zijn vanwege de noodsituatie die in Spanje is ontstaan nu het coronavirus om zich heen grijpt. Deze maatregelen raken ons allemaal, u en ons. Het is belangrijk dat we goed voor ogen hebben welke maatregelen precies zijn aangekondigd. Daarom vindt u bijgevoegd een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen. Meer informatie hebben wij op dit moment niet. De ambassade spant zich ervoor in om de essentiële informatie ook zo snel mogelijk in het Nederlands te delen.
Hartelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke dagen, Jan Versteeg

Update Maatregelen Coronavirus Spanje – Zaterdag 14 maart, 21.00 uur

Na een langdurige vergadering met zijn ministers heeft Premier Sanchez vanmiddag bekendgemaakt dat de noodtoestand vanaf vandaag van toepassing is en in principe geldig is voor de eerstkomende twee weken, met mogelijkheid van verlenging. Hij heeft ook bekend gemaakt welke pakket maatregelen nu voor heel Spanje wordt genomen.
Hierbij een snel overzicht van de voor u meest relevante maatregelen die gelden voor heel Spanje:

Gebruik van de openbare ruimte is alleen toegestaan als daarvoor een dwingende reden is
o Aankoop eerste levensbehoeften, bezoek bank, tanken;
o Naar artsen en ziekenhuizen gaan;
o Naar de werkplek gaan;
o Terugkeer naar gebruikelijke woonplek;
o Zorgverlening
o Overmacht

Dus mensen wordt met klem verzocht thuis te blijven, tenzij een van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is. En als mensen voor zo’n reden het huis verlaten is het in principe de bedoeling dat ze dat individueel doen. Tot plaatselijke of andere extra beperkingen kan besloten worden.

• Winkels gaan dicht, behalve die voor eerste levensbehoeften en medicijnen.
• Culturele instellingen, attractieparken en sportinstallaties gaan dicht, • Bars, restaurants en
terrassen gaan dicht.
• Beperkingen worden gesteld aan religieuze activiteiten.
• Bevoorrading supermarkten, benzinestations en zorginstellingen wordt zeker gesteld.
• Dienstverlening openbaar vervoer wordt zeker gesteld, maar met harde regels dat de
voertuigen slechts 30 pct. vol mogen zijn.
• Energievoorziening wordt zeker gesteld.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat alle ziekenhuiscapaciteit (ook de private) zo goed mogelijk kan worden in gezet. De sluiting van de scholen wordt voortgezet. En er is voorzien in de mogelijkheid tot in beslagname van middelen die nodig zijn voor crisisbeheersing. En er wordt het een en ander gezegd over straffen voor mensen die deze maatregelen niet respecteren.

Wat staat er niet in:
Voor zover nu valt te overzien is er geen sprake van sluiting van de buitengrenzen van Spanje, noch van de sluiting van vliegvelden.
De tekst gaat niet in op specifieke maatregelen voor een aantal regio’s.
Wel wordt duidelijk gemaakt dat de Spaanse regering de leiding heeft en er gecoördineerd moet worden.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat alle ziekenhuiscapaciteit (ook de private) zo goed mogelijk kan worden in gezet. De sluiting van de scholen wordt voortgezet. En er is voorzien in de mogelijkheid tot in beslagname van middelen die nodig zijn voor crisisbeheersing. En er wordt het een en ander gezegd over straffen voor mensen die deze maatregelen niet respecteren.

Nieuw bericht NL Ambassade:
We merken dat veel mensen dezelfde vragen hebben. Het is bijna ondoenlijk om alle vragen individueel te beantwoorden. Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. We doen ons best de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar er zijn op dit moment ook nog zaken onduidelijk en/of in beweging. Houdt de updates in de gaten. N.B. Vragen die niet in de FAQ worden beantwoord, proberen we nog steeds 1-op-1 te beantwoorden.

Maatregelen zoals 14/3 aangekondigd door Spaanse regering ivm coronavirus
Kan ik nog terugvliegen naar Nederland?
Uit de meest recent aangekondigde maatregelen blijkt niet dat het vliegverkeer tussen Spanje en Nederland wordt stopgezet. Er is op dit moment dus geen reden om aan te nemen dat u niet per vliegtuig Spanje kunt verlaten. Het is wel zo dat sommige vliegtuigmaatschappijen hun vluchten hebben opgeschort. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en of touroperator om te verifiëren of u de gewenste of geplande vlucht kunt nemen.

Zijn er andere manieren waarop ik Spanje kan verlaten, bijvoorbeeld per auto?
Uit de meest recent aangekondigde maatregelen blijkt niet dat de grens tussen Spanje en Frankrijk wordt gesloten. Verplaatsingen om terug te keren naar uw woonplaats zijn volgens de gisteren aangekondigde maatregelen toegestaan. Er is op dit moment dus geen reden om aan te nemen dat u niet per auto Spanje kunt verlaten. Overdenk wel goed wat de consequenties zijn van het beginnen van een lange reis in de huidige onzekere omstandigheden. Mocht u wel gaan reizen: respecteer de hygiënevoorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen. En houd het nieuws en de verkeersinformatie goed in de gaten.

Wat moet ik doen als ik in Spanje wil of moet blijven?
In dit geval dient u de voorschriften van de nationale en lokale autoriteiten te volgen. Voor alle in Spanje verblijvende personen, Spanjaarden en mensen met een andere nationaliteit, gelden dezelfde maatregelen. Er is sprake van een nationale noodsituatie waarin van iedereen begrip, medewerking en solidariteit wordt gevraagd. De officiële tekst van de noodmaatregelen vindt u hier: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692. Een onofficiële samenvatting in het Nederlands werd gisteren rond 22 uur gepost op de Facebook bladzijden van de ambassade.

Wat moet ik doen als mijn luchtvaartmaatschappij niet meer vanuit Spanje naar Nederland vliegt?
In dit geval dient u contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en/of touroperator om de mogelijkheden voor het omboeken van uw vlucht te bezien.

Kan ik mijn vrienden naar het vliegveld brengen?
Dit staat niet expliciet in de afgekondigde maatregelen. Maar we gaan ervan uit dat dit wordt toegestaan.

Wat als mijn hotel gaat sluiten?
Er is geen sluiting van hotels opgelegd. Wel sluiten de bars en restaurants in de hotels.

Mag ik mijn hond nog uitlaten?
Hier biedt de tekst van de maatregelen geen uitsluitsel over. U mag alleen als er een dwingende reden is uw huis verlaten. Als u uw huis verlaat dient u afstand te houden van anderen.

Gaat de Nederlandse overheid zorgen dat alle Nederlanders weer thuiskomen?
Op dit moment wordt niet voorzien dat de Nederlandse overheid landgenoten gaat (laten) ophalen uit Spanje.

Waarom neemt Nederland niet dezelfde maatregelen als Spanje?
Beide landen nemen op basis van het advies van deskundigen de maatregelen die het best bij de aldaar heersende omstandigheden passen.

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top