Allereerst uit respect voor de slachtoffers… Reviewed by Momizat on . Terwijl het Spaanse wetboek voor strafrecht het misbruik van jongeren bestraft met jaren gevangenisstraf, past de kerkelijke rechtbank het canoniek recht toe, o Terwijl het Spaanse wetboek voor strafrecht het misbruik van jongeren bestraft met jaren gevangenisstraf, past de kerkelijke rechtbank het canoniek recht toe, o Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Allereerst uit respect voor de slachtoffers…

Allereerst uit respect voor de slachtoffers…

Terwijl het Spaanse wetboek voor strafrecht het misbruik van jongeren bestraft met jaren gevangenisstraf, past de kerkelijke rechtbank het canoniek recht toe, of in zeer ernstige gevallen, uitsluiting van het priesterschap. Het canoniek recht is het kerkelijke recht dat door de Katholieke Kerk, de Angeliaanse kerk en de orthodoxe kerken, is vastgesteld en wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken. Het is gebaseerd op de Bijbel, de apostolische traditie, de geschriften van de kerkvaders en de bevindingen van kerkleraren, de zogeheten ‘doctores ecclesiaes’, maar niet op het wetboek van strafrecht.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
De Spaanse krant El País deed eerder dit najaar navraag bij Spaanse bisschoppen. Van de achttien die een reactie wilde geven, gaven er vijf aan geen bewijs te hebben dat er binnen hun bisdom, die van Burgos, Santiago, Teruel, Barbastro en Segovia kindermisbruik heeft plaatsgevonden. Vier bisdommen, die van Oviedo, Plasencia, Guadix en Vic, gaven toe dat er sprake is geweest van minstens één geval. De overige bisschoppen wilden niet ingaan op de rapporten. Meer dan vijftig bisschoppen gaven zelfs geen gehoor aan de oproep van El País.
Terwijl Bisschoppenconferenties in andere landen onderzoek doen naar kindermisbruik en daarvan cijfers naar de paus in Rome stuurden, blijft Spanje vooralsnog achter met cijfers. Allereerst uit respect voor de slachtoffers (…) en ten tweede omdat de Bisschoppenconferenties een collegiaal orgaan zijn waarbij informatie over kindermisbruik in handen is van de bisschoppen, die alléén verantwoording afleggen aan de Paus, waarmee deze conferenties zichzelf boven het Spaanse wetboek van strafrecht plaatsen. Het moet de Bisschoppenconferenties door onderzoek van El Pais echter te heet onder de voeten zijn geworden, want de Spaanse kerk erkende afgelopen week voor het eerst misbruik door geestelijken. De voorzitter van de Spaanse Bisschoppenconferentie (CEE), Ricardo Blázquez, las maandag een document voor waarin hij zei dat ‘de kerk openlijk verschillende vormen van misbruik erkent, en vastbesloten is het uit te roeien’. Hoe dat uitroeien precies moet gaan gebeuren, zei Blázquez niet. Wél bedankte hij tijdens een bijeenkomst voor bisschoppen in Madrid de slachtoffers van seksueel misbruik voor hun moed om aangifte te doen. ‘Dat helpt de kerk zich bewust te worden van hoeveel er is gebeurd en van de noodzaak om daar passend op te reageren’ zei hij. Over de jaren dat de kerk zich van het kindermisbruik afmaakte door het ‘canoniek’ recht toe te passen, sprak Blázquez echter met geen woord en hij is niet de enige. Misbruik werd (en wordt nog steeds) aldus El Pais, door kerkelijken in Spanje stelselmatig verdoezeld. In dertig jaar tijd zouden ‘slechts’ 33 priesters samen tachtig minderjarigen seksueel hebben misbruikt, terwijl Spanje 23.000 parochies telt en 18.000 priesters, waarvan de ‘kinderverkrachters’ – want de term kindermisbruiker is een understatement – onder hen, slechts in zeer ernstige gevallen gevangenisstraffen opgelegd kregen…(M/R)
(Bron:https://elpais.com/sociedad/2018/11/19/actualidad/1542628543_799350.html)
[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top