Academici stellen herinrichting naar Duits of Oostenrijks model voor Juridische experts dringen aan op Grondwethervorming Reviewed by Momizat on . MADRID. Een tiental professoren Staats-en Bestuursrecht onder leiding van Santiago Muñoz Machado, is van mening dat de Grondwet hervormd moet worden en het Spaa MADRID. Een tiental professoren Staats-en Bestuursrecht onder leiding van Santiago Muñoz Machado, is van mening dat de Grondwet hervormd moet worden en het Spaa Rating: 0
You Are Here: Home » Gratis Artikelen » Academici stellen herinrichting naar Duits of Oostenrijks model voor Juridische experts dringen aan op Grondwethervorming

Academici stellen herinrichting naar Duits of Oostenrijks model voor Juridische experts dringen aan op Grondwethervorming

Academici stellen herinrichting naar Duits of Oostenrijks model voor  Juridische experts dringen aan op Grondwethervorming

MADRID. Een tiental professoren Staats-en Bestuursrecht onder leiding van Santiago Muñoz Machado, is van mening dat de Grondwet hervormd moet worden en het Spaanse territoriale model bijgesteld moet worden naar dezelfde federale principes als in andere Europese landen. De deskundigen die handelen op eigen initiatief in het licht van de Catalaanse crisis, stellen voor dat de Statuten voor de Autonome Gemeenschappen niet langer als organische wetten worden beschouwd, zodat ze niet goedgekeurd hoeven te worden in de Eerste en Tweede Kamer. Ook stellen ze voor om de Senaat te reorganiseren naar Duits of Oostenrijks model. 

De juristen kwamen onder leiding van Muñoz Machado de afgelopen vier maanden bijeen om een document op te stellen onder de titel ‘Ideeën voor een Grondwethervorming’, dat afgelopen maandag officieel werd gepresenteerd op de Koninklijke Academie voor Morele en Politieke Studies. Volgens de groep is het document zeker niet opgesteld met alleen de autonome regio Catalonië in het achterhoofd, maar de groep is voorstander van de activering van artikel 155 uit de Grondwet en verwerpt het onafhankelijkheidsproces. Om die reden is in het manifest één hoofdstuk gewijd aan de huidige situatie in Catalonië.

De juristen hebben het document opgesteld vanwege hun zorgen over de huidige situatie in Spanje als gevolg van het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië. Volgens de groep vormt het feit dat de regering niet in staat is om de Grondwet te hervormen een directe bedreiging voor het Spaanse politieke systeem. Zij beschouwen een Grondwethervorming als de enige uitweg uit de huidige situatie.

Herverdeling van de bevoegdheden

Vijf van de juristen, Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres en Joaquín Tornos, zijn verbonden aan Catalaanse universiteiten. De overigen zijn werkzaam op universiteiten in Andalusië, Baskenland en Madrid. Ze vinden dat bepaalde punten, zoals de erfopvolging van de Spaanse kroon via de vrouwelijke lijn, langer kan wachten, maar achten het wel noodzakelijk om een territoriaal model te bewerkstelligen dat niet makkelijk onderuit gehaald kan worden.

Het document verdedigt de complete hervorming van de verdeling van bevoegdheden tussen de staat en de autonome gemeenschappen, omdat het inconcrete karakter hiervan er uiteindelijk toe heeft geleid dat het constitutionele hof de scheidsrechter van die verdeling is geworden. De ondertekenaars zijn er voorstander van dat de Grondwet de bevoegdheden van de staat duidelijk vastlegt en de Statuten overlaat aan de afzonderlijke regio’s.

Besluitvorming

Het grootste deel van het document gaat over de noodzaak om de mechanismen voor de autonome gemeenschappen in te voeren die het mogelijk maken om deel te nemen aan de besluiten van de staat en de Europese Unie. De rol van de Senaat zou radicaal moeten veranderen. Het voorkeursmodel is dat van de Duitse Bondsraad, waarvan de leden worden benoemd door de regeringen van de deelstaten. Het Oostenrijkse model wordt ook gesuggereerd, waarbij de regionale parlementen parlementsleden uit het Hogerhuis aanwijzen.

De academici verdedigen dat de Grondwet fundamentele normen voor autonome financiering moet omvatten. Deze moeten criteria van solidariteit combineren met toewijzing van middelen volgens de inkomenscapaciteiten van de afzonderlijke regio’s.

Oproep tot dialoog

De juristen roepen de verschillende partijen op om de hervormingsdialoog aan te gaan die volgens hen in 2010 had moeten beginnen na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof ten aanzien van het Catalaanse Statuut uit 2006, dat met die uitspraak van de tafel werd geveegd.

Deze dialoog moet volgens het manifest plaatsvinden in het Congres en geleid worden door de regering. ‘Het gaat om het zoeken naar een nieuw kader van zelfbestuur dat onderwerp is van een referendum, zowel in Catalonië als in Spanje als geheel’ door middel van de herziening van het Statuut van Autonomie en de Grondwet zelf. De opstellers van het document verwerpen het idee dat een constitutionele hervorming een consensus moet bereiken die vergelijkbaar is met de consensus die werd bereikt bij het aannemen van de Grondwet, toen 325 van de 350 afgevaardigden vóór stemden. Volgens hen is een meerderheid van drievijfde of tweederde, zoals vastgesteld in de Grondwet zelf, al voldoende. (A/V)

(Bron: https://politica.elpais.com/politica/2017/11/20/actualidad/1511206935_296549.html)

Leave a Comment

Current ye@r *

Copyright © 2018 Hallo Online. All Rights Reserved.

s2Member®
Scroll to top