Aantal armen flink toegenomen sinds crisis Meer dan een miljoen universitair geschoolden lopen risico op armoede Reviewed by Momizat on . MADRID. Niet alle armen komen uit de meest extreme situaties, waarbij sprake is van sociale uitsluiting. Ze komen ook lang niet altijd uit gezinnen zonder midde MADRID. Niet alle armen komen uit de meest extreme situaties, waarbij sprake is van sociale uitsluiting. Ze komen ook lang niet altijd uit gezinnen zonder midde Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Aantal armen flink toegenomen sinds crisis Meer dan een miljoen universitair geschoolden lopen risico op armoede

Aantal armen flink toegenomen sinds crisis Meer dan een miljoen universitair geschoolden lopen risico op armoede

Aantal armen flink toegenomen sinds crisis  Meer dan een miljoen universitair geschoolden lopen risico op armoede

MADRID. Niet alle armen komen uit de meest extreme situaties, waarbij sprake is van sociale uitsluiting. Ze komen ook lang niet altijd uit gezinnen zonder middelen. In Spanje zijn er meer dan een miljoen universitair geschoolden die het risico lopen op armoede.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Dat zijn er 320.000 meer dan tien jaar geleden, zo blijkt uit het onderzoek dat het Europees Netwerk voor de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting in de Spaanse staat afgelopen dinsdag presenteerde ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede, afgelopen woensdag.
De crisis heeft het profiel van de armen veranderd. Het percentage armen in het land onder personen die ouder dan 16 jaar zijn en een middelhoog of hoog opleidingsniveau hebben, is gestegen van 30 procent in 2008 naar 35,8 procent in 2017. Als ook wordt gekeken naar degenen die hoger voortgezet onderwijs hebben afgerond of een vervolgopleiding hebben afgerond, is het aantal mensen dat in armoede leeft, groter dan 2,7 miljoen.
Deze afgestudeerden maken deel uit van de 10 miljoen mensen die vorig jaar in Spanje risico liepen op armoede, 21,6 procent van de bevolking. Hoewel het er ongeveer 300.000 minder zijn dan in 2016, is het armoedepercentage nog lang niet teruggekeerd naar de aantallen van voor de crisis. Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 mensen meer die risico lopen op armoede dan in 2008. Mensen die tot deze groep behoren maken deel uit van een huishouden dat de armoedegrens niet haalt, vastgesteld op 60 procent van het gemiddelde inkomen in het land per consumptie-eenheid.

500 cv’s opgestuurd
‘Ik heb talloze nachten niet geslapen vanwege de angst’, zegt Rosa, een 52-jarige uit Madrid die haar echte naam liever niet geeft. Zij is computersysteemingenieur en werkte haar hele leven lang in de Verenigde Staten, maar in 2006, na de dood van haar vader, keerde zij terug naar Spanje om dichter bij haar familie te zijn. Hier was ze werkzaam bij een bank en een multinational, totdat ze in 2016 werd ontslagen. Daarna lukte het niet meer om aan een baan te komen. ‘Ik heb meer dan 500 cv’s opgestuurd en de afgelopen twee jaar heb ik het gered met een werkloosheidsuitkering, maar daar heb ik geen recht meer op en sinds april doe ik het met een uitkering van 430 euro per maand, terwijl ik een hypotheek heb van 800 euro. Ze schreef zich in voor hulp bij het zoeken naar werk voor Acción Contra el Hambre en vorige maand vond ze werk. Haar omstandigheden zijn verbeterd, maar nog altijd niet rooskleurig. ‘Ik ben praktisch een ‘mileurista’ (iemand die duizend euro per maand verdient, red.)’, zegt ze. ‘Ik zit nog in mijn proefperiode, wie weet of ik weer echt ga werken’. Bang is ze nog altijd.

Andere indicatoren
Naast het armoedepercentage, worden in het EAPN-ES-rapport twee andere indicatoren van armoede gemeten: de lage werkgelegenheid en ernstige materiële gebreken, bijvoorbeeld huishoudens die het zich niet kunnen veroorloven om de woning op temperatuur te houden of het gebrek aan voldoende eiwitinname. Deze drie indicatoren tezamen worden gebruikt om het risico op armoede en uitsluiting te berekenen: 26,6 procent van de bevolking liep in 2017 risico, oftewel 12,4 miljoen mensen. Dat zijn er minder dan de 13 miljoen in 2016, maar nog altijd veel meer dan de 11 miljoen mensen die zich in 2008 in deze situatie bevonden.

30 procent armen heeft baan
Een belangrijk deel hiervan bestaat uit Spanjaarden met een baan en met een middelhoog of hoog opleidingsniveau. ‘Wij geloven dat er sprake moet zijn van honger om arm te zijn, en dat hoeft niet per se het geval te zijn,’ legt Juan Carlos Llano uit, de socioloog die het onderzoek voor het rapport heeft gedaan. ‘Wij zijn altijd opgevoed met de overtuiging dat het hebben van een baan voldoende was om te voorkomen dat we in armoede terecht zouden komen, maar we hebben gezien dat dit niet het geval is, in feite heeft meer dan 30 procent van de armen een baan. We dachten dat het voldoende was om naar de universiteit te gaan om vervolgens een fatsoenlijk leven te leiden, maar dat is al evenmin zo’, vervolgt Llano. Onderwijs blijft een manier om het risico op armoede te verkleinen, maar ‘de onzekerheid maakt slachtoffers’, zegt Llano. ‘Armoede raakt steeds meer mensen, die dachten dat ze hier niet mee te maken zouden krijgen.’ (A/V)

(Bron: https://elpais.com/sociedad/2018/10/15/actualidad/1539596543_695042.html)
[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top