450 jaar geleden stond Nederland op tegen Spaanse overheersing Tentoonstelling in Rijksmuseum zet Tachtigjarige Oorlog in internationaal perspectief Reviewed by Momizat on . UTRECHT. Op Nederlandse scholen staan de jaartallen 1568 en 1648 bekend als de begin- en eindjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Dit jaar is het dus 450 jaar gel UTRECHT. Op Nederlandse scholen staan de jaartallen 1568 en 1648 bekend als de begin- en eindjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Dit jaar is het dus 450 jaar gel Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » 450 jaar geleden stond Nederland op tegen Spaanse overheersing Tentoonstelling in Rijksmuseum zet Tachtigjarige Oorlog in internationaal perspectief

450 jaar geleden stond Nederland op tegen Spaanse overheersing Tentoonstelling in Rijksmuseum zet Tachtigjarige Oorlog in internationaal perspectief

450 jaar geleden stond Nederland op tegen Spaanse overheersing Tentoonstelling in Rijksmuseum zet Tachtigjarige Oorlog in internationaal perspectief

UTRECHT. Op Nederlandse scholen staan de jaartallen 1568 en 1648 bekend als de begin- en eindjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Dit jaar is het dus 450 jaar geleden dat Nederland ‘opstond’ tegen de Spaanse overheersing. Het Instituto Cervantes in Utrecht heeft samen met het Rijksmuseum in Amsterdam het initiatief genomen om samen – middels een tentoonstelling in het Rijksmuseum – de Tachtigjarige Oorlog in een internationaal perspectief te plaatsen.
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Lees Meer

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Vooral de periode van de Spaanse furie werd anders beleefd door Spanjaarden en Nederlanders. De Spanjaarden zeggen dat de ijzeren hertog van Alva als boegbeeld gebruikt werd om de Nederlanders – en vooral de kinderen – angst aan te jagen. Veel Nederlanders hebben echter nauwelijks gehoord van deze ijzeren hertog. Deze tentoonstelling heeft als doel om mensen met een andere blik te laten kijken naar het begin van de Tachtigjarige oorlog met de opstand van Willem van Oranje tegen de Spaanse koning Filips II, en het einde van deze periode die gekenmerkt werd door het ontstaan van het huidige België en Nederland. Spanje heeft nog altijd te maken met de zogenaamde zwarte legende: De Spaanse furie heeft ervoor gezorgd dat Spanje nog altijd weggezet wordt als een wreed, fanatiek en bloeddorstig volk. Een beeld dat onder andere is ontstaan door het optreden van de ijzeren hertog van Alva.
In Nederland wordt deze oorlog geschetst als een oorlog waarin Nederland zich bevrijdde van de overheersende Spanjaarden. Willem van Oranje is de grote held, de vader des vaderlands en een protestant die het opneemt tegen de katholieke bezetters. De hertog van Alva is de bloeddorstige ijzeren hertog aan de Spaanse kant. De realiteit is feitelijk wel iets anders: Filips II was de rechtmatige eigenaar van de zeventien provinciën (het huidige Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en een deel van West-Duitsland). Deze zoon van Karel V was geen binnenvallende tiran. Het doel van Filips II was om te zorgen voor meer vrijheid voor de protestanten en meer zeggenschap voor steden en lokale overheden. Het conflict kreeg echter een onverwachte wending door het ontstaan van Nederland en België uit deze confrontatie. De tentoonstelling ‘De Tachtigjarige Oorlog’ is vanaf 12 oktober te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens deze tentoonstelling zijn ook stukken uit het Prado museum, het Patrimonio Nacional, de Simancas archieven en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Ferdinand te zien.
Mythen en feiten
Raymond Fagel van de universiteit van Leiden zegt hier het volgende over: “Er zijn twee kanten: Spanje en Nederland, beide leden van de Europese Unie en Nederlanders die ontzettend graag hun vakantie doorbrengen in Spanje. De andere kant is het gezamenlijke verleden waarin Spanje negatief afgeschilderd wordt. Dat negatieve beeld komt doordat Nederland is ontstaan uit de strijd tegen het katholieke Spanje. Aanvankelijk was negentig procent van de Nederlandse bevolking katholiek. Al eeuwenlang was het calvinisme in de minderheid, maar dat is iets wat de Nederlanders niet willen zien. We willen graag geloven dat we die Spaanse vijand nodig hadden om te bewijzen dat we gevochten hebben tegen de onderdrukker voor politieke en religieuze vrijheid. Nederlanders hebben behoefte aan het in stand houden van een mythe. In werkelijkheid leidden religieuze en politieke conflicten tot de burgeroorlog. Maar dat beeld is natuurlijk niet zo mooi als de Republiek der Zeven Provinciën die zegeviert over intolerantie.”
Middels de tentoonstelling wordt geprobeerd om alle feiten van deze periode weer te geven. Curator van ‘De Tachtigjarige Oorlog’, Gijs van der Ham, zegt dat de tentoonstelling draait om vrijheid van opvatting, religie en identiteit. “Ik geloof dat Nederlanders niet volledig op de hoogte zijn van de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden hebben te maken met hun zogenaamde zwarte legende door het optreden van de hertog van Alva terwijl Nederland steunt op hun witte legende dankzij Willem van Oranje”, aldus Van der Ham.
Volgens Bernardo J. García, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Complutense universiteit in Madrid, is het probleem van Filips II in Nederland dat hij ‘de vazal kon vergeven, maar niet de ketter’ (in dit geval de calvinist of de protestant). Volgens hem hielden de ketters uit het noorden een redevoering voor meer vrijheid tegen de overheerser wat de ontwikkeling van het liberalisme verklaarde. “In die tijd was dit conflict op meerdere plekken in de wereld gaande. Alleen Nederland kwam in opstand tegen hun wettelijke vorst. In de propaganda werden Nederlanders neergezet als verzetsstrijders.” In 1648 erkende de Spaanse Kroon de onafhankelijkheid van de Zeven Verenigde Provinciën in de Vrede van Munster. Ondanks dat er sprake was van zoveel jaren oorlog werden Spanje en Nederland al snel weer bondgenoten in de Europese politiek. García zou graag zien dat de perceptie van de Nederlanders op de Tachtigjarige oorlog doorbroken wordt. “De geschiedenis van het ontstaan van Nederland wordt al jaren niet goed uitgelegd omdat deze nationalistisch is”, aldus Raymond Fagel.
Hertog van Alva
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, oftewel de ijzeren hertog, was van 1567 tot 1573 in Nederland om de opstand tegen koning Filips II de kop in te drukken. Deze hertog is in de Spaanse geschiedenis neergezet als iemand die angst zaaide. In Nederland komt deze persoon minder prominent naar voren als er gesproken wordt over de Tachtigjarige Oorlog. Beelden van belegeringen en executies door de hertog in die tijd zijn bewaard gebleven. Pilar Tena is directeur van het Instituto Cervantes en zegt dat zo’n tentoonstelling belangrijk is om deze pijnlijke geschiedenis te herdenken. Het is echter niet reëel om te verwachten dat zo’n tentoonstelling reden kan zijn tot nieuwe confrontaties.
Bron: https://elpais.com/cultura/2018/09/30/actualidad/1538326311_241582.html
[/s2If]

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top