40% vruchtbare grond verdwenen

ALICANTE. In de afgelopen 20 jaar is 40% van de vruchtbare landbouwgrond verdwenen. Dat komt omdat boeren het land niet meer bewerken of vanwege natuurlijke oorzaken. De provincie Alicante is daarmee de tweede provincie van Spanje waar het probleem van de erosie het grootst is. In Almeria is inmiddels 70% van de vruchtbare grond verdwenen maar ook elders in Spanje begint dit fenomeen steeds vaker voor te komen.

In het jaar 2000 was er nog 180.000 hectare grond in gebruik voor de landbouw, vorig jaar was dit nog maar 130.000 hectare. De woestijn rukt op in de provincie. Dit komt deels omdat boeren hun akkers niet meer bewerken omdat het niets meer oplevert en deels vanwege natuurlijke oorzaken. Te weinig regen, bosbranden en erosie dragen bij aan dit proces. Volgens de voorspellingen zullen de klimaatverandering en daar bijbehorende temperatuurstijgingen de woestijnvorming versnellen. Experts hebben een rapport opgesteld waaruit blijkt dat de oprukkende woestijn ook desastreus zal zijn voor de watervoorziening van bomen. Als die doodgaan nemen ze geen koolstof meer op en dat draagt vervolgens weer verder bij aan het probleem. De gebieden die het meeste risico lopen zijn de kust van Marina Baixa, het binnenland van l’Alicanti, de regio’s Alto Vinalopó en Medio Vinalopó en in mindere mate het binnenland van Vega Baja. In al deze gebieden wordt veel water gebruikt en het grondwaterniveau ligt tussen de 400 en 500 meter diep.

De woenstijn vorming vindt plaats in die gebieden waar de landbouw overheerst en volgens Lorenzo Chinchilla van de boerenbond Asaja-Alicante zal dat voor veel telers de doodsteek zijn. De te lage prijzen, het gebrek aan water en het feit dat jongeren niet staan te trappelen om het familiebedrijf over te nemen maken het leven van de landbouwers moeilijk. Er is sinds het begin van de eeuw om deze redenen al 50.000 hectare landbouwgrond verloren gegaan. Alleen vorig jaar leek de dalende trend van het verlies aan landbouwgrond even stil te staan. Toen was er sprake van een toegenomen vraag naar groenten en fruit vanuit andere Europese landen. Vooral de citrusvruchten, waarvan in de afgelopen jaren de bomen in de omgeploegde wijngaarden zijn geplant, waren zeer geliefd. Chinchilla heeft wel een verklaring voor de woestijnvorming. “In Spanje regent het gemiddeld 400 liter per vierkante meter, in Alicante is dat maar 200 liter. Dat betekent dat we hier altijd een tekort aan water hebben. Het inkopen van water is duur en de prijzen die de landbouwers voor hun producten krijgen zijn laag, telen loont niet meer en veel boeren laten hun akkers braak liggen. Dan slaat de erosie snel toe.”

Volgens Lorenzo Chinchilla is het afgelopen jaar op zich goed geweest voor de landbouw. “We werden als een essentiële sector beschouwd, volledig terecht maar in het verleden keek eigenlijk niemand naar de landbouw om. Vorig jaar werd ineens iedereen zich bewust van het feit dat het de landbouwers zijn die voedsel produceren. Bij elke crisis blijkt weer dat er in die tijd minder land verloren gaat of er zijn zelfs mensen die op die momenten beginnen met het verbouwen van gewassen. Dat gebeurde ook tijdens de crisis van 2008-2009. Toen gingen er veel banen verloren in de bouwsector en de industrie. Een deel van die mensen kon in de landbouw aan de slag. Dat is nu ook weer gebeurd, de landbouw is een sector die het vernietigen van arbeidsplaatsen en het stilstaan van de economie opvangt.”

Droogte
De droogte is echter een voortdurende bedreiging voor de landbouw. In 2015 gingen door de droogte 182.000 amandelbomen dood en daardoor werd maar 40% van de normale hoeveelheid geoogst. Veel telers kwamen op de rand van de financiële afgrond te staan, de totale verliezen worden op 70 miljoen euro geschat. Die droogte was van invloed op 142.000 hectare land in de provincie waar men voornamelijk afhankelijk is van het regenwater. Sinds 2013 regent het minder dan normaal, met uitzondering van de overstromingen van 2019 maar die hebben meer schade aangericht dan goed gedaan. Het feit dat er ongecontroleerd water opgepompt wordt, bosbranden op diverse plekken en het wegspoelen van de vruchtbare bovenlaag bij hevige regenval dragen bij aan de woestijnvorming van de diverse gebieden. Volgens de regenmeters van het Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante zijn er gebieden in de provincie waar in de afgelopen jaren zelfs minder regen is gevallen dan in de bewoonde gebieden bij de Sahara. Als de vruchtbare laag verdwenen is duurt het tot duizend jaar voor dit hersteld is. Volgens geologen is de enige effectieve manier om woestijnvorming en erosie tegen te gaan het stoppen van de klimaatverandering: de CO2 uitstoot verminderen.

Inmiddels heeft 30% van de grond in heel Spanje, 15 miljoen hectare, te maken met droogte en op 24% van de grond is al sprake van erosie. Jaarlijks gaat er 1,5 miljard kilo vruchtbare grond verloren, 3 miljoen kilo per minuut.

Bron: https://www.informacion.es/alicante/2021/02/20/alicante-pierde-40-suelo-fertil-35199540.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *