Mediation in kinderontvoeringszaken Reviewed by Momizat on . De Kerstvakantie staat voor de deur, en dat is één van de periodes, naast de zomer, waarin zich de meeste kinderontvoeringen voordoen. Mensen keren terug naar h De Kerstvakantie staat voor de deur, en dat is één van de periodes, naast de zomer, waarin zich de meeste kinderontvoeringen voordoen. Mensen keren terug naar h Rating: 0
You Are Here: Home » Krant » Mediation in kinderontvoeringszaken

Mediation in kinderontvoeringszaken

De Kerstvakantie staat voor de deur, en dat is één van de periodes, naast de zomer, waarin zich de meeste kinderontvoeringen voordoen. Mensen keren terug naar hun land van herkomst om met de familie de feestdagen door te brengen. Indien de thuissituatie minder prettig is, wordt de wens bij de eigen familie te blijven benadrukt. Ook de familie dringt aan: blijf, ga niet terug… Echter, als er kinderen bij betrokken zijn, kan dat niet zomaar. Zoals al vaker aan de orde gekomen is in deze column, is er sprake van internationale kinderontvoering indien één ouder zonder toestemming van de ander de kinderen van land verplaatst.
Er is een speciaal verdrag dat er op toeziet dat in deze gevallen de kinderen zo spoedig mogelijk terug worden gestuurd naar het land van residentie. Dit gaat via speciale snelle procedures. Het verzoek tot terugkeer wordt bij de rechtbank ingediend. In een periode van zes weken moet de zaak zijn afgerond.
Maar is het echte probleem ook opgelost met de terugkeer van de kinderen?
Diepgaande conflicten
De internationale kinderontvoering is vrijwel nooit een onafhankelijke onenigheid tussen de ouders, maar het gevolg van een langdurig conflict tussen ouders en van een crisis in de familie. Dat is het moment waarop de één, in 70% van de gevallen de moeder, besluit met de kinderen “naar huis” te gaan, naar het eigen vertrouwde land waar ze steun van haar familie en vrienden heeft.
Een spoedprocedure die in zes weken door de rechtbanken moet worden opgelost, ziet alleen op de terugkeer van de kinderen. Bovendien kan de rechter weinig anders doen dan de kinderen terugsturen. Alleen in bijzonder uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen de kinderen in het land te houden. Maar hiermee zijn de problemen tussen de ouders natuurlijk verre van opgelost.
Mediation
Een andere weg die ouders in deze gevallen kunnen bewandelen, is de mediation. Met deze alternatieve manier van conflict oplossen, kunnen de ouders proberen zelf hun problemen tot een einde te brengen. Ook in de kinderontvoeringszaken kan mediation toegepast worden. Deze mogelijkheid staat nadrukkelijk in de wet genoemd. Het mag nooit een excuus zijn om de procedure te vertragen, maar dient om de partijen de kans te bieden tot een betere oplossing te komen.
Echter, in de Spaanse praktijk ontbreekt het vooralsnog aan in internationale kinderontvoering gespecialiseerde mediators. Ook is er nog onduidelijkheid over de geldigheid in het land van residentie van de afspraken die mensen na mediation gemaakt hebben en over de kosten van de mediation.
Deze onderwerpen kwamen aan de orde tijdens een bijeenkomst van rechters, advocaten en mediators, op 23 november, georganiseerd door de Nederlandse Ambassade, in samenwerking met ASIME. Aanwezig waren rechters, advocaten en mediators uit Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en Spanje.
De algemene conclusie was dat met mediation partijen tot betere oplossingen komen dan via de gerechtelijke procedures. Om dit systeem in Spanje daadwerkelijk te implementeren, moet er in de praktijk nog wel wat werk verricht worden. Dit neemt echter niet weg dat partijen ook zelf de verantwoordelijk in handen kunnen nemen, en zelf mediation kunnen toepassen bij een familiecrisis. Voor de kinderen is het zeker beter.

Tulp Abogados

Adriana de Ruiter
aderuiter@tulpabogados.com
91 159 26 36

Deze column wordt verzorgd door Tulp Abogados, een in familierecht gespecialiseerd advocatenkantoor dat gevestigd is in Spanje. De aanwijzingen in de column zijn van algemene aard. U kunt hier geen rechten aan ontlenen noch Tulp abogados aansprakelijk stellen voor eventuele onjuistheden die ongewenst in de tekst voorkomen. Neem voor advies is uw eigen situatie altijd contact op met Tulp Abogados (www.tulpabogados.com; tel: 91 159 26 36 – 678 715 732).

Leave a Comment

Copyright © 2019 Hallo Online. All Rights Reserved.

Scroll to top